Makroekonomski pokazatelji ekonomije Ruske Federacije u 2011. godini

Bruto društveni proizvod  2.373 mlrd USD (7. mesto u svetu)

U strukturi BDP najveće učešće imaju:

  • usluge (58,9%)
  • industrija (37%) i
  • poljoprivreda (4,2%)

Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika  16.700 USD

Stvarna stopa rasta  4,3%

Stopa nezaposlenosti  6,8%

Radna snaga  75,41 milion stanovnika

  • u poljoprivredi 9,8%
  • u industriji 27,5%
  • u uslugama 62,7%

Stopa inflacije  8,9%

Učešće investicija u BDP  21,1%

Trgovinska razmena Ruske Federacije sa svetom  808,7 mlrd. USD uz ostvaren suficit od oko 188,5 mlrd. USD

Vrednost izvoza  498,6 mlrd. USD

RF najviše izvozi: naftu i proizvode od nafte, prirodni gas, metale, drvo i proizvode od drveta, hemijske proizvode, proizvode vojne industrije

Glavna tržišta u izvozu su: Nemačka (8,2%), Holandija (6%), SAD (5,6%), Kina (5,4%), Turska (4,6%)

Vrednost uvoza  310,1 mlrd USD

RF najviše uvozi: saobraćajna sredstva, mašine i opremu, farmaceutske proizvode, poluproizvode za metalnu industriju, meso, voće i povrće, plastiku, gvožđe i čelik, optičke i medicinske instrumente

Glavni uvozni partneri su: Nemačka (14,7%), Kina (13,5%), Ukrajina (5,5%), Italija (4,7%), Belorusija (4,5%)

Javni dug učestvuje sa 8,7% u BDP

Budžet

  • prihodi 383 mlrd. USD
  • rashodi 376 mlrd. USD

Rezerve u stranoj valuti i zlatu  513 mlrd. USD (4 mesto u svetu)

Spoljni dug zemlje  519,4 mlrd. USD

 

Tabelu osnovnih pokazatelja socijalno-ekonomskog razvoja Ruske Federacije možete pogledati ovde

 

» povratak na vrh strane