Sankt Peterburg

Sankt Peterburg je, pored Moskve, najznačajniji kulturni, naučni, ekonomski i industrijski centar Ruske Federacije. Nalazi se na ušću reke Neve u Finski zaliv (Baltičko more) i jedan je od najmnogoljudnijih severnih gradova ove velike i moćne države. Petar Veliki ga je osnovao 1703. godine po uzoru na evropske prestonice, a već 1713. godine ga proglasio glavnim gradom tadašnje Rusije.

Sankt Peterburg je bio dom mnogobrojnim književnicima, umetnicima i istorijskim ličnostima koji su bili poznati ne samo među ruskim življem, već i u celom svetu.

Pored izvanredne arhitekture, neprocenjivog kulturnog nasleđa, bogate turističke ponude i razvijene industrijske proizvodnje Sankt Peterburg danas raspolaže i investicionim potencijalima koji predstavljaju jedinstvenu mogućnost i idealno rešenje za razvoj poslovanja i proširenje delatnosti.

Sa detaljnim pregledom investicionih projekata se možete upoznati u brošuri „Investment projects of Saint Petersburg“ na engleskom jeziku, a sa geografskim karakteristikama, potencijalima Sankt Peterburga i vodičem za buduće investitore u informatoru na engleskom jeziku – „Investment passport of Saint Petersburg“.

Agencija za investicije Sankt Peterburga“ pruža svoju punu podršku i pomoć prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvola, stručne procene projekata i perioda njihove realizacije, a „Komitet za strane investicije“ nudi asistenciju prilikom zaključivanja strateškog partnerstva između investitora i profesionalnu pomoć u nadgledanju realizacije procesa. Pored toga, ovaj komitet poseduje i punosnažna ovlašćenja za uklanjanje administrativnih prepreka i promovisanje investicionih projekata.

 

Osoba za kontakt:
Predsednica Komiteta za strane investicije grada Sankt Peterburga – I.A. Babyuk
Tel: +7 (812) 576 60 41
Fax: +7 (812 576 60 81

» povratak na vrh strane