Sajmovi i izložbe. Kongresna delatnost

Aktivnosti:

 • Koncipiranje dosledne strategije usavršavanja normativne i pravne baze izložbeno-sajamske delatnosti. Priprema nacrta normativnih pravnih akata.
 • Razvoj i usavršavanje regionalne infrastrukture za izložbeno-sajamsku i kongresnu delatnost.
 • Unapređenje sistema saradnje i koordinacije izložbeno-sajamske delatnosti regionalnih komora. Razrada metodoloških preporuka za izložbeno-sajamsku delatnost, obuka osoblja i edukacija učesnika izložbenih, sajamskih i kongresnih manifestacija i događaja.
 • Nadzor izložbene delatnosti. Davanje predloga za kreiranje efikasnog mehanizma koordinacije i podrške izložbeno-sajamskoj delatnosti.
 • Saradnja sa Interodeljenskom komisijom iz oblasti izložbeno-sajamske delatnosti, Međudržavnim savetom Zajednice nezavisnih država za izložbeno-sajamsku delatnost i Ruskim udruženjem izložbi i sajmova, međunarodnim udruženjima za organizaciju izložbi i sajmova.
 • Organizacija i održavanje specijalističkih kongresa, foruma i izložbi koja kao temu imaju prioritetna interesovanja TIK RF. Učešće TIK RF na vodećim ekonomskim forumima i sajmovima.
 • Organizacija i informaciona podrška vodećim sajamsko-izložbenim i kongresnim manifestacijama.
 • Organizacija i održavanje prezentacija na temu ekonomskog, privrednog i investicionog potencijala subjekata Ruske Federacije.
 • Posete predstavnika ruskih poslovnih krugova firmama i organizacijama u inostranstvu i prijem stranih delegacija.
 • Realizacija programa promocije ruskih brendova kako na domaćem, tako i na stranom tržištu i primena savremenih marketinških strategija.
 • Organizacija rada Odbora TIK RF za sajamsko-izložbenu delatnost i podrška proizvođačima i izvoznicima. Organizacija rada Odbora TIK RF za poslovanje u oblasti turizma i ugostiteljstva.

 

Kontakt:
Direktor departmana
Igor Aleksejevič Korotin
Tel: +7 (495) 6200390
Faks: +7 (495) 620025
korotin@tpprf.ru

» povratak na vrh strane