GOST standard

GOST standard podrazumeva grupu standarda koju propisuje Evroazijski savet za standardizaciju, metrologiju i sertifikaciju. Ova grupa standarda prvobitno je razvijana od vlade Sovjetskog saveza, kao deo nacionalne standardizacije. GOST trenutno predstavlja regionalni standard koji se primenjuje u dvanaest zemalja, a to su: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Kazahstan, Azerbejdžan, Jermenija, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Gruzija i Turkmenija. GOST R je naziv za GOST standard koji se primenjuje u Ruskoj Federaciji.

Ono što je preduslov za izvoz na rusko tržište je visok kvalitet proizvoda. Od 1993. godine, ruskа Vlаdа donosi zаkone koji propisuju da se za svaku robu koja stupa na rusko tržište prethodno mora utvrditi njena usklađenost sa propisanim standardima i normama, te se tako standard GOST R uvodi u sistem sertifikаcije sа nаmerom zаštite zdrаvljа i bezbednosti stаnovništvа Rusije. GOST R standard se odnosi na: potrošаčke proizvode kаo što su hrаnа, tekstil, kozmetikа i igrаčke; mehаničku i električnu robu; industrijsku opremu zа prehrаmbenu i hemijsku industriju, industriju nаfte, gаsа i izgrаdnje i druge industrije. Sertifikovanje proizvoda prema GOST R standardu daje propusnicu proizvođačima širom sveta da svoje proizvode plasiraju na ruskom tržištu, koje je veliko i samim tim značajno za plasman svih vrsta proizvoda.

Zahtevi GOST R standarda su često strožiji od regulativa Evropske unije i međunarodnih standarda. Kao garancija da proizvodi ispunjavaju norme koje su propisane ovim standardom, izdaje se GOST R sertifikat, koji je potvrda da je predmet kontrole u svemu zadovoljio standarde i tehničke propise i da se može plasirati na rusko tržište.

GOST R sertifikat može biti dodeljen bilo kom proizvođaču iz bilo koje zemlje, uz obaveznu inspekciju – kontrolu proizvodnog procesa, higijenskih uslova i laboratorijsko ispitivanje proizvoda.

» povratak na vrh strane