Procedura za dobijanje sertifikata

Ukoliko ste zainteresovani za sertifikaciju svojih proizvoda ili usluga, potrebno je da nam uputite zvanično pismo u elektronskoj formi, na adresu jugosovero@tikrf.org

Pismo namera treba da sadrži sledeće informacije:

1) detaljan opis proizvoda, koji obuhvata naziv, sastav, oblast primene i tarifni broj proizvoda;

2) spisak sertifikata koje posedujete ili ste posedovali (posedovanje sertifikata koji važe u Srbiji i Evropi olakšavaju dobijanje GOST R sertifikata);

3) da li želite dobrovoljnu sertifikaciju ukoliko vaš proizvod ne podleže obaveznoj sertifikaciji?

 Nakon što od vas dobijemo ove informacije, vodićemo vas kroz dalje korake u procesu sertifikacije.

 Za dobijanje GOST R sertifikata, potrebna je različita dokumentacija u zavisnosti od vrste proizvoda, a uobičajena dokumentacija obuhvata:

 • tačan naziv robe za koju se zahteva sertifikat
 • tip i vrsta proizvoda
 • vrsta sertifikata
 • broj ugovora/količina proizvoda
 • naziv proizvođača i izvoznika

 Za dobijanje  Sertifikata usklađenosti i Deklaracije usklađenosti neophodno je podneti paket dokumenata, koji, između ostalog, obuhvata:

 • dokumenta koja se odnose na pravnu identifikaciju pravnog lica, registrovanog u skladu sa zakonodavstvom  RF na njenoj teritoriji,
 • dokumentaciju o proizvodima proizvođača, koja potvrđuje poreklo, bezbednost, kvalitet  itd,
 • transportnu dokumentaciju,
 • uverenje o državnoj registraciji (ukoliko je to predviđeno zakonodavnim propisima RF),
 • uzorke proizvoda, čiji obim treba da bude dovoljan za obavljanje laboratorijskih ispitivanja,
 • etikete.

 Posle sprovođenja postupka dobijanja GOST R sertifikata, sertifikaciona kuća izdaje sertifikat i overenu kopiju.

» povratak na vrh strane