Spoljni odnosi

Departman za spoljne odnose i rad sa poslovnim savetima je strukturna jedinica aparata Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije koja se bavi realizacijom spoljnih poslova TIK RF i operativno koordiniše poslovanje predstavništava TIK RF u inostranstvu.

Departman sarađuje sa državnim organima zakonodavne i izvršne vlasti, usaglašava aktivnosti sa resornim ministarstvima i uspostavlja kontakte sa drugim ruskim poslovnim udruženjima.
Međunarodno poslovanje TIK RF je usklađeno interesima ruske privrede.

Osnovni cilj međunarodne prakse TIK RF je rad na integraciji ruskog biznisa u sistem svetskih ekonomskih tokova.

Velika pažnja se poklanja pitanjima poboljšanja uslova za poslovanje u Rusiji, privlačenja investicija u privredu i podrške ruskom izvozu.
U tu svrhu se angažuje potencijal regionalnih Trgovinsko-industrijskih komora, koje su otvorene pod okriljem ruske Komore poslovnih saveta sa stranim zemljama, Komiteta TIK RF za različite segmente privrede i predstavništava TIK RF u inostranstvu.

TIK RF je članica Svetske organizacije trgovinskih komora, Udruženja privrednih komora evropskih zemalja i drugih kako međunarodnih, tako i regionalnih organizacija.

 

Kontakt:
Direktor deparmana
Vladimir Ivanovič Podalko
Tel: +7 (495) 6200334
Faks: +7 (495) 6200355
uvp@tpprf.ru

» povratak na vrh strane