Teplokom Holding

Teplokom Holding
Vyborgskaya nab, br. 45
194044 Sankt Peterburg, Ruska Federacija
Tel/faks: +7 (812) 7037200
GNV@teplocom-sale.com
www.teplokom-holding.ru

 

Kratak opis delatnosti:

Holding Teplokom je jedan od najvećih ruskih pogona za razvoj novih tehnologija u sferi uštede energije i njenog racionalnog korišćenja. Kompanija Teplokom razvija i proizvodi opremu za izračunavanje energetskih resursa i uštede energije, a takođe se bavi realizacijom tehničkih rešenja i kompleksnih programa uštede energije na nivou gradova i regionalnih opštinskih jedinica.

Data oprema se može primeniti u sistemima toplana, mnogim proizvodnim pogonima, domaćinstvima i drugim objektima. Oprema je prilagođena uslovima korišćenja u sistemima izračunavanja energije u raznim regionima Rusije i okolnim zemljama. Godišnji volumen obuhvata proizvodnju do 200.000 jedinica opreme.

Vodeća pozicija na ruskom tržištu je osvojena zahvaljujući dvatesetogodišnjem radnom iskustvu kao i inovativnom pristupu u organizaciji same delatnosti. Sistem upravljanja kvalitetom je u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001. Brojne nagrade svedoče o izuzetnoj primenljivosti i pouzdanosti naše opreme i mernih uređaja.

Holding TEPLOKOM i francuska kompanija ITRON su 2012. godine objavili uspostavljanje partnerskih odnosa i potpisali Sporazum o saradnji u sferi uštede energije i energetske efikasnosti.

Rad Holdinga, u regionima u kojima su zastupljeni, podržava mreža regionalnih predstavništava i servisnih centara. Pokrivenost tržišta je veća od 30%.

Holding Teplokom je aktivni član:

  • Radne grupe za uštedu električne energije i energetsku efikasnost pri komitetu za energetiku Državne Dume RF
  • Radne grupe za realizaciju ФЗ №261 pri kancelariji Predsednika RF
  • Podkomiteta za energetsku efikasnost pri RSPP (Udruženje preduzetnika i proizvođača RF)

 

Poslovna ponuda:

Holding TEPLOKOM želi da uspostavi saradnju sa stručnim partnerima iz regiona Zapadnog Balkana, radi proširenja mreže distributera svojih proizvoda.

» povratak na vrh strane