USLUGE

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije pruža sledeće usluge:

 • ekspertiza robe i usluga;
 • procena vlasništva;
 • izložbeno-sajamska i kongresna delatnost;
 • zaštita intelektualne svojine;
 • sastavljanje dokumenata u vezi sa ostvarivanjem spoljnoekonomske delatnosti (sertifikati porekla robe, ATA karneti i dr), utvrđivanje okolnosti više sile, trgovinske i lučke prakse;
 • obezbeđivanje informacija i pravne konsultacije;
 • sertifikacija;
 • vođenje nedržavnih registara eksperata za ispitivanje robe i procene, kao i registra potencijalnih partnera;
 • arbitraža i medijacija;
 • konsalting;
 • privlačenje investicija;
 • saradnja sa ograncima i predstavništvima inostranih firmi;
 • podrška spoljnotrgovinskom poslovanju;
 • sastavljanje dozvola za otvaranje predstavništva stranih firmi i organizacija u Ruskoj Federaciji.

„Međunarodni trgovinski centar Moskva“, „Ekspocentar“, „Sojuzpatent“ i „Sojuzekspertiza“ veoma su poznati ne samo u Rusiji, već i u inostranstvu. Takođe, i više od 350 drugih preduzeća i firmi, osnovanih u saradnji sa TIK RF i regionalnim privrednim komorama, obrazuju infrastrukturu pružanja usluga preduzećima na federalnom i regionalnom nivou.

» povratak na vrh strane