Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina

Poštovane dame i gospodo!

 

 

Dozvolite mi da Vas u ime Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije i lično u svoje ime pozdravim, a takođe izrazim zadovoljstvo Vašim interesom za saradnju sa balkanskim regionom!

Kontinuirani dinamični razvoj svestrane međusobne saradnje između Rusije i balkanskih zemalja se nastavlja. Privredna saradnja se povećava i postepeno dobija viši kvalitetni nivo. Danas Rusija zauzima poziciju jednog od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera zemalja u regionu, ali ističemo, da postoji potencijal kako za dalje širenje uzajamne trgovine, tako i usavršavanje strukture razmene.

Sistem trgovinsko-industrijskih komora svojom delatnošću predstavlja važan dodatni faktor u razvoju trgovinsko-ekonomskih odnosa, čije se perspektive vide, između ostalog, i u širenju razmene informacija, daljem razvoju saradnje između regiona, povećanju direktnih poslovnih kontakata. Poseban značaj ima informaciono-konsultativna podrška tim procesima i zajednička aktivnost partnerskih organizacija. «JUGOSOVERO» sa višegodišnjim iskustvom u efikasnom obavljanju svoje delatnosti, predstavlja zvaničnog partnera TIK Rusije u regionu Zapadnog Balkana. Na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji kompanija pruža veoma široku lepezu usluga komorskog sistema, posebno u sferi sertifikacije i pronalaženja poslovnih partnera.

Multimedijalno izdanje kataloga predstavlja savremeni projekat kompanije „JUGOSOVERO“, uz punu podršku Predstavništva TIK Rusije u Srbiji i Crnoj Gori, čija je misija da pruži praktičnu pomoć u uspostavljanju i razvoju poslovnih veza. Katalog nudi kompletnu inforamciju o privrednom potencijalu Zapadnog Balkana, pojedinih zemalja i regiona, a takođe detaljne prezentacije i poslovne ponude značajnijih preduzeća u različitim granama privrede, koja su zainteresovana za uspostavljanje saradnje sa ruskim privrednicima.

Iskreno se nadam, da će Vam ovaj katalog, razvijajući saradnju sa kompanijama zapadnobalkanskog regiona, pomoći u širenju Vašeg poslovanja.

Dozvolite mi, da Vam na kraju, poželim uspeh i rezultate u radu!

 

 

Vladimir А.Grišin
Predstavnik TIK RF
u Republici Srbiji i Crnoj Gori

» povratak na vrh strane