Vodič kroz usluge TIK RF

1)      PROMOCIJA KOMPANIJE NA CILJNOM TRŽIŠTU

Departman za razvoj usluga TIK RF pruža domaćim i stranim privrednicima usluge koje se odnose na promovisanje njihove kompanije na ciljnom tržištu.

Opis usluge:

Naručilac usluge dostavlja poslovnu ponudu, opis proizvoda/usluge i profil svoje kompanije na ruskom i/ili engleskonm jeziku. Po potrebi, TIK RF obavlja prevod primljenog materijala na ostale jezike.

Departman vrši pretragu potencijalnih poslovnih partnera uz pomoć raspoloživih baza podataka, aktivirajući u tu svrhu i teritorijalne trgovinsko-industrijske komore, udruženja, saveze privrednika i u ime TIK RF šalje poslovne ponude potencijalnim partnerima i obavlja telefonske pozive.

Po završetku pretrage Departman dostavlja kompletan izveštaj o obavljenom poslu, uključujući i spisak kompanija sa pojašnjenjima o zainteresovanosti ili nezainteresovanosti za dalju saradnju sa Naručiocem usluge.

Departman može, u vidu dodatne usluge, da postavi baner kompanije na sajt TIK RF tokom perioda od jednog meseca.

 

2)      POSLOVNE INFORMACIJE O STRANIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Poslovne informacije o stranim kompanijama sadrže izvod iz registra, istorijat kompanije, finansijske izveštaje i druge važne podatke. Uz izveštaj o kompaniji, dobijaju se i podaci o rejtingu, na osnovu koga se može proceniti njena kreditna sposobnost, finansijsko stanje i stepen poslovnog rizika ukoliko se uđe u saradnju sa njom. Podaci se redovno ažuriraju, tako da se obezbeđuje visoki stepen podudarnosti sa aktuelnom situacijom.

Izveštaj o stranoj kompaniji: Izveštaj uključuje izvod iz registra, strukturu kompanije, podatke o kompanijama-kćerkama i suvlasnicima iz nekoliko različitih izvora, podatke o rukovodstvu, finansijke izveštaje za nekoliko prethodnih godina poslovanja (ako su podaci dostupni u zemlju u kojoj se kompanija registrovala).

 

3)      POSLOVNE INFORMACIJE O RUSKIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Departman za razvoj usluga nudi informacije o pravnom statusu, finansijskom stanju i ostalim faktorima koji utiču na poslovanje kompanije. Ovakav izveštaj se formira na osnovu podataka iz državnih baza podataka i udruženja kreditora i privrednika.

Sažeti izveštaj o kompaniji iz raspoloživih baza podataka uključuje: izvod iz registra, podatke o rukovodstvu, važeću poštansku i pravnu adresu i kontakte, podatke o glavnim osnivačima.

Detaljni izveštaj o kompaniji iz raspoloživih baza podataka uključuje: izvod iz registra, strukturu kompanije, podatke o rukovodstvu, kćerkama-kompanijama i suvlasnicima iz nekoliko izvora, važeću poštansku i pravnu adresu i kontakte, finansijske izveštaje za prethodnih nekoliko godina poslovanja.

Preuzeti zahtev

4)      POTRAGA ZA POSLOVNIM PARTNERIMA

Departman za razvoj usluga obavlja potragu za potencijalnim poslovnim partnerima ili klijentima u okviru pojedinih segmenata tržišta robe i usluga u Ruskoj Federaciji i inostranstvu i dostavlja izveštaj koji sadrži pravne i poštanske adrese kompanija, prezimena rukovodioca, kontakte i opise delatnosti.

Preuzeti zahtev

5)      CARINSKE DAŽBINE ZA SVE ZEMLJE SVETA NA UVOZ/IZVOZ ROBE

Informacija sadrži važeće podatke o carinskim tarifama i nametima po pravilima za klasifikaciju robe NS6, ТН ВЭД i ostalim klasifikatorima.

 

6)      POSTAVLJANJE REKLAME NA SAJT TIK RF

Ova usluga podrazumeva postavljanje reklamnog teksta, video simaka, statičnih ili dinamičnih banera na sajt TIK RF. Usluga se pruža na mesečnom nivou, a u ponudi je nekoliko opcija:

  • Postavljanje tekstualne informacije o kompaniji na sajt TIK RF
  • Postavljanje promotivnog video materijala kompanije na sajt TIK RF
  • Postavljanje statičnog banera kompanije na sajt TIK RF
  • Postavljanje dinamičnog banera kompanije na sajt TIK RF
  • Izrada banera

Preuzeti zahtev

Uredno popunjene zahteve sa naznakom usluge za koju aplicirate slati na sledeće adrese:
chepelev@tpprf.ru
, dru@tpprf.ru
Kontakt lice: Chapelev Anton
Tel: +7(495) 6200255, +7(495) 6200099

» povratak na vrh strane