VODIČ KROZ USLUGE

IZLAZAK NA RUSKO TRŽIŠTE UZ PODRŠKU TIK RF

Izlazak kompanije na nova, posebno na strana tržišta, je uvek propraćen određenim poteškoćama. Razlike u zakonodavnom sistemu, jezička barijera i nerealizovana saradnja mogu u značajnoj meri da uspore razvoj kompanije na novom terenu. Sistem Trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije je izgrađen sa ciljem da se potpomognu trgovinski odnosi kako unutar zemlje, tako i u inostranstvu. Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) predlaže stranim poslovnm subjektima sledeće pakete usluga koje će primetno olakšati izlazak na rusko tržište.

Prvi korak u uspešnom pozicioniranju na tržište svakako predstavlja pribavljanje spiska kompanija koje posluju u određenom privrednom segmentu (na primer, proizvođači nameštaja). Ovaj spisak će pomoći u pretrazi poslovnih ponuda i potrazi za potencijalnim poslovnim partnerima. U ovom slučaju, klijent dobija kontakt informaciju (brojeve telefona, faksa, adresu elektronske pošte i sajta), ime i prezime rukovodioca, podatke o godišnjem obrtu i sažet opis delatnosti.

Alternativni način pronalaženja partnera je postavljanje informacije o Vašoj komaniji na sajt TIK RF. Sajt TIK RF predtsavlja jedan od najposećenijih domena u Rusiji kada se radi o „Podršci privredi“. Informacija o Vašoj kompaniji može biti postavljena u vidu banera ili tekstualne poslovne ponude.

Posle uspostavljanja prvog kontakta sa ruskom kompanijom, klijent može preko TIK RF dobiti detaljne poslovne podatke o kompaniji, procenu njene likvidnosti i finansijske izveštaje za prethodnih nekoliko godina poslovanja. TIK RF ima pristup bazama podataka svih pravnih lica koja su registrovala svoje firme na teritoriji Ruske Federacije, i te informacije se redovno ažuriraju.

Detaljnu informaciju o tome, kako Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije može pomoći u razvoju i unapređenju Vašeg poslovanja možete naći na sajtu http://tpprf.ru/en

Pronađite partnera u Rusiji
Usluge sistema TIK RF za sertifikaciju
Promocija Vaše firme u Rusiji
Podrška Vašoj firmi u fazi pregovora

» povratak na vrh strane