Mreža razmene poslovnih informacija (SODI)

Mreža razmene poslovnih informacija (Сеть обмена деловой информацией – SODI) je opšti korporativni portal čitavog sistema TIK RF. On integriše internet sajtove TIK RF, regionalnih komora, organizacija sistema TIK RF, predstavništava TIK RF u inostranstvu. Ukupno 240 web sajtova je konstantno u mreži, uključujući sve regionalne trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, predstavnike trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije u inostranstvu, partnerske firme, udruženja, unije i druge organizacije.

SODI prikazuje standardizovane liste usluga u oblasti poslovne saradnje preduzetnicima iz Rusije i iz inostranstva, uključujući i publikaciju u mrežnom Registru podataka o kompanijama, robi koju proizvode i uslugama koje pružaju, a takođe i postavljanje komercijalnih oglasa i investicionih predloga na mrežu. Danas se u Mreži mogu naći informacioni resursi regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu, kao i velikog broja partnera TIK RF.

Na portalu SODI (sc.ruschamber.net) nudimo Vam mogućnost postavljanja:

TEKSTUALNIH INFORMACIJA o Vašoj kompaniji
INFORMACIONOG BANERA kompanije

Na glavnoj i pod-stranama sajta Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije (www.tpprf.ru), za period ili po broju prikazivanja, nudimo usluge postavljanja:

TEKSTUALNIH INFORMACIJA
VIDEO KLIPOVA
STATIČNOG BANERA na glavnoj strani ili na unutrašnjem delu sajta
DINAMIČNOG BANERA na glavnoj strani ili na unutrašnjem delu sajta

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama ruskih i inostranih preduzetnika možemo prikazati kako grafički, tako i tekstualno na virtuelnim izložbenim štandovima. Na sajtu Virtuelne izložbe Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije (www.ruschamber.com) moguće je postavljanje informacija o robama i uslugama kompanija, za period od 6 ili 12 meseci, u okviru Ekonom, Standard, Biznis ili Individualnih štandova. Sajamski štand učesnika u suštini predstavlja minisajt, sa mogućnošću postavljanja audio i video materijala. Sve informacije mogu biti predstavljene na ruskom i engleskom jeziku.

Virtuelni sajamski štandovi se razlikuju dizajnerskim rešenjem i nivoom realizacije, a u ponudi su četiri različita tipa:

EKONOM štand
STANDARD štand
BIZNIS štand
INDIVIDUALNI štand

Vlasnicima štandova klase BIZNIS i INDIVIDUALNI u okviru Virtuelne izložbe Trgovinsko-industrijske komore Rusije, u sastavu SODI, omogućen je popust od 50 % (pedeset posto), za vreme trajanja ovih štandova.

 

Prezentacija o informacionim mogućnostima SODI, u kojoj je objašnjeno funkcionisanje portala, pomoći će vam da koristite usluge Mreže razmena poslovnih informacija.

Prezentacija “Informacione mogućnosti SODI u okviru sistema Trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije”

» povratak na vrh strane