Promocija Vaše firme u Rusiji

TIK RF Vam pomaže da promovišete Vašu firmu, robu i usluge, na ciljnom tržištu u Ruskoj Federaciji. Promocija kompanije obuhvata različite aktivnosti, koje se obavljaju po sledećem redosledu:

  • Klijent dostavlja paket dokumenata na ruskom i engleskom jeziku koji sadrži prijavu, rezime kompanije, detaljan opis traženih ili predloženih roba i usluga, kao i osnovnih potreba koje je potencijalni ruski partner dužan da zadovolji.
  • Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije i strane koje su pozvane da učestvuju u datom procesu usaglašavaju sadržaj, redosled i rok obrade zahteva.
  • Nakon dobijanja neophodnih dokumenata, Trgovinsko-industrijska komora RuskeFederacije određuje optimalnu varijantu promocije strane kompanije i strana koje su pozvane da učestvuju u datom procesu, među kojima mogu biti: lokalne ruske trgovinsko-industrijske komore, regionalne vlasti, udruženja, unije, asocijacije preduzetnika, ruski partneri Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, druge organizacije i kompanije.
  • Prosleđivanje relevantnih zahteva i predstavljanje interesa klijenta u slučaju potrebe za vođenjem preliminarnih pregovora sa gore pomenutim organizacijama i kompanijama.
  • Dostavljanje izveštaja klijentu o odrađenom poslu, uz prilaganje korespondencije između Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije i strana koje su učestvovale u datom procesu.
» povratak na vrh strane