Željko Sertić novi predsednik PKS

Članovi Skupštine Privredne komore Srbije, jednoglasnom odlukom, izabrali su privrednika sa dugogodišnjim iskustvom Željka Sertića, direktora firme „Konrad“ u Novom Sadu, za novog predsednika PKS. Za potpredsednike nacionalne asocijacije srpske privrede izabrani su Raša Ristivojević, Zdravko Jelušić i Velibor Sovrović

Novi predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić predstavio je strateške pravce razvoja Privredne komore Srbije, kojima je polazna osnova, kako je naglasio, reforma komorskog sistema. Cilj je da PKS postane nacionalni lider u promovisanju i zaštiti interesa srpske privrede, a čitav komorski sistem harmonizovan i uredjen tako da bude kičma ekonomskog sistema u zemlji. Prema rečima Sertića, treba da se podigne kvalitet komorske organizacije i povrati autoritet i integritet institucije prema Vladi, tako da se uspostavi pravo, realno, iskreno partnerstvo.

Željko Sertić, koji ima bogato iskustvo od preko 25 godina ne samo u privredi, već i u asocijacijama koje okupljaju privrednike, izrazio je uverenje da će komorski sistem, koji postoji 156 godina, opstati, ali da mora biti reformisan.

„Komora je kuća svih privrednika, mora da bude glas svih i da ima otvorena vrata za sve“, naglasio je Sertić, dodajući da je neophodno da komora radi na promeni uslova privredjivanja, podsticanju konkurentnosti i profitabilnosti preduzeća, da postane najveći savetnik i dobar primer.

Naš cilj je da komorski sistem u državi postane prvo mesto na koje privrednik dolazi, a za takvu promenu neophodna je svest svakog zaposlenog o tome kako doprinosi boljitku rada srpske privrede. Merilo uspeha i rezultata biće konkretni podaci sa terena, saveti pruženi privrednicima, broj posećenih firmi, rekao je Sertić.

Misija Privredne komore Srbije ogleda se u unapredjenju uslova privredjivanja, podsticanju konkurentnosti, profitabilnosti preduzeća, kroz odgovornost, efikasnost, otvorenost, inventivnost i konkurentnost.

„Moramo biti inicijator promena“, naglasio je novi čelnik nacionalne asocijacije privrednika, navodeći da Privrednu komoru Srbije vidi kao mesto na kojem se kreiraju nove ideje i sučeljavaju argumenti. Prioritetni strateški ciljevi su unutrašnja reforma, uredjenje položaja komorskog sistema i jačanje integriteta, a strateški zadaci posvećenost članovima odnosno privredi, jačanje partnerskog odnosa sa državnim organima, promena slike o komori u javnosti, obrazovanje u službi razvoja privrede, proširenje javnih ovlašćenja, jak poslovni servis, posebno savetnička služba, podsticanje osnivanja novih privrednih subjekata, podsticanje zapošljavanja, aktivna medjunarodna saradnja, promena svesti o privatnom preduzetništvu, promena odnosa državnih organa prema privatnom sektoru, poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje.

Svi strateški ciljevi i zadaci imaće svoje akcione planove sa merljivim pokazateljima uspeha i jasnom evaluacijom, dodao je on.

Bivši predsednik PKS Miloš Bugarin, koji je podneo neopozivu ostavku Skupštini Privredne komore Srbije, obrazlažući svoju odluku, istakao je da ostavku podnosi iz ličnih razloga, zbog onoga što je planirao da uradi, a nije uspeo. “Imao sam sa svojim timom odredjene rezultate, ali u nekim periodima nisam bio zadovoljan svojim učinkom”, rekao je Bugarin. Zahvaljujući saradnicima, predstavnicima resornih ministarstava u tri vlade, medjunarodnih institucija, medija, naglasio je da nije bilo dovoljno političke podrške za realizaciju planova i izrazio očekivao da će Sertić dobiti veću podršku.

Privredna komora Srbije, prema rečima Bugarina, imala je sredstva da još pre tri godine kupi „Beogradski sajam“, ali da taj posao nije realizovan zbog „političke odluke“.

Kako je istaknuto na Skupštini PKS, za Željka Sertića kao kandidata za predsednika PKS stiglo je više od 30 predloga. Miloš Bugarin je u junu 2011. drugi put izabran za predsednika PKS, a prvi mandat počeo je 2007. godine.

Skupština je izabrala i tri nova potpredsednika Privredne komore Srbije. Jednoglasno su izabrani preduzetnik Raša Ristivojević iz firme „Rimo“, Zdravko Jelušić, vlasnik „General auta“, a većinom glasova, dosadašnji potpredsednik PKS Velibor Sovrović, generalni direktor „Laste“.

Na sednici je verifikovan mandat novoizabranih članova Skupštine izmedju dveju sednica, usvojen Zapisnik sa osme i devete sednice Skupštine PKS, razmotrena aktuelna privredna kretanja, koja je predstavila potpredsednica PKS Vidosava Džagić, usvojen je Izveštaj o radu PKS za 2012. godinu, Finansijski izveštaj PKS za 2012., dopune Statuta i Odluka o dopuni odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i sudija Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.

Izvor: Privredna komora Srbije

TIK RF

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Predstavnik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije D. A. Moskovkin

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija