TRGOVINSKO PREDSTAVNIŠTVO RUSKE FEDERACIJE U REPUBLICI SRBIJI

TRGOVINSKO PREDSTAVNIŠTVO RUSKE FEDERACIJE U REPUBLICI SRBIJI
Katićeva 8-10, 11000 Beograd, Srbija
Тel: +381 11 264 16 56, 264 97 65
Faks: +381 11 2641088
torgpredstvo.serbia@mail.ru
belgrad@minprom.gov.ru

Andrej Nikolajevič Hripunov – Trgovinski predstavnik

 

O Trgovinskom predstavništvu

Trgovinsko predstavništvo Ruske Federacije u Republici Srbiji je zvanična diplomatska ustanova u sastavu sistema ruskih državnih ustanova, poslujućih u inostranstvu i u Srbiji funkcioniše pod opštim političkim rukovodstvom Ambasade, a na osnovu bilateralnog Međuvladinog sporazuma o osnivanju Trgovinskog predstavništva i predstavlja trgovinsko – ekonomske interese Rusije u Srbiji.

Osnovni pravci poslovanja Trgovinskog predstavništva Rusije su:

Podrška ruskim i srpskim učesnicima spoljnotrgovinske delatnosti u uspostavljanju i učvršćivanju direktnih partnerskih odnosa;

Podrška daljem razvoju međusobne robne razmene i partnerstva u oblasti modernizacije proizvodnje, u investicionoj i inovacionoj delatnosti.

Pružanje informacionih i konsultacionih usluga iz domena privrede, finansija i prava;

Podrška u organizaciji pregovora između potencijalnih partnera, prezentacija u Trgovinskom predstavništvu, aktivnosti na međunarodnim sajmovima i izložbama;

Pomoć u rešavanju praktičnih pitanja u domenu trgovinsko-ekonomske saradnje na nivou državnih organa.

Učešće u razradi, pripremi i realizaciji konkretnih poslova i zajedničkih projekata;

Prioritetni pravac poslovanja Trgovinskog prdstavništva je rad sa izvoznim ponudama ruskih proizvođača nesirovinskog sektora privrede. S druge strane, srpske kompanije uz podršku Trgovinskog predstavništva, traže isporučioce proizvoda iz Rusije, potencijalnih investitora, kao i potrošača srpske robe koja se traži na ruskom tržištu.

 

Pozdravno obraćanje Trgovinskog predstavnika

Pozdravljam Vas u ime Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji, koje neprekidno radi u Beogradu od 1940. godine.

Za Rusiju Srbija je najznačajniji politički i trgovinsko-ekonomski partner na Balkanu, i država sa kojom od 2000. godine primenjuje Sporazum o slobodnoj trgovini. Naše zemlje povezuju duboke istorijske, kulturne i duhovne veze, decenije uzajamno-korisne trgovinsko-ekonomske saradnje.

Sa zadovoljstvom konstatujem, da u zadnje vreme između Ruske Federacije i Republike Srbije postoji tendencija kvalitetnog poboljšanja trgovinsko-ekonomskih odnosa, koje sve više nose projektno-orijentisani karakter, ne samo u tradicionalnoj sferi energetike, nego i u drugim oblastima kao što su transportna infrastruktura, poljoprivreda, metalurgija, bankarstvo i dr.

Rusija čvrsto zauzima jedno od prvih mesta između inostranih trgovinskih partnera Srbije. Od strane ruskih kompanija u Srbiji se realizuje niz velikih investicionih projekata. Postoje pozitivni primeri srpskih investicija u Rusiji, kao i potražnje za srpskim građevinskim firmama pri izgradnji različitih objekata na teritoriji Ruske Federacije.

Mi se nadamo da će informacije na našem sajtu biti od koristi pre svega za poslovne krugove dveju zemalja i pomoći će uspostavljanju još čvršćih veza među učesnicima spoljno-trgovinske delatnosti Rusije i Srbije i realizaciji novih projekata, uključujući projekte na regionalnom nivou.

 

Vaš Trgovinski predstavnik Ruske Federacije u Republici Srbiji

Andrej N. Hripunov

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija