Novine u Zakonu o patentima u Srbiji

Narodna skupština RS je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018) koji je stupio na snagu dana 16.decembra 2018. godine.

Najvažnije izmene zakona se načelno mogu sumirati u nekoliko pravaca:

  1. Usklađivanje sa EU regulativom

Izmenama zakona izvršeno je dalje usklađivanje sa EU regulativom, konkretno sa Direktivom 98/44/EZ o pravnoj zaštiti biotehnoloških pronalazaka i Direktivom 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

  1. Poboljšana građanskopravna zaštita

Unapređen je sistem građanskopravne zaštite u smislu otklanjanja nedostataka koji su uočeni u primeni zakona.

S tim u vezi, tužba se sada može podneti ne samo u slučaju povrede prava, već i onda kada postoji ozbiljna opasnost da će pravo biti povređeno. Takođe, tužbom može biti obuhvaćeno i lice čije su usluge korišćene pri povredi prava (posrednik).

U pogledu naknade štete, zakon sada eksplicitno predviđa da oštećena strana ima pravo da zahteva materijalnu i nematerijalnu štetu, kao i da će sudovi, prilikom utvrđivanja visine naknade štete, uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito negativne ekonomske posledice koju oštećena strana trpi, izgubljenu dobit i dobit koju je štetnik ostvario povredom prava.

Umesto naknade štete, sudovi mogu, kada okolnosti to opravdavaju, da dosude paušalnu naknadu koja ne može biti niža od naknade koju bi oštećena strana primila od štetnika u slučaju da je korišćenje patenta bilo zakonito.

Detaljne informacije možete pročitati u poslednjem broju informacionog biltena advokatske kancelarije „Tomić Sinđelić Groza“.

 

Izvor: Advokatska kancelarija „Tomić Sinđelić Groza”

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija