Pregled sajamskih dešavanja u „Ekspocentru“ za april i maj 2021. godine

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora najvećih međunarodnih specijalizovanih izložbi, sajmova i kongresa na teritoriji Rusije, članica ZND-a i Istočne Evrope.

Više informacija o Ekspocentru možete pronaći na ovom linku.

 

Međunarodni sajam motornih sportova
MOTORSPORT EXPO 2021

Datum održavanja: 02.04-04.04.2021. godine
Tema: Sportska i trkačka vozila serijske ruske i inostrane proizvodnje; Trkačka vozila ruskih timova; Najbolji ruski trkači; Ekskluzivna vozila; Trkačka oprema…
Zvanična internet-prezentacija: motorsportexpo.ru

 

XVII Međunarodni specijalizovani forum
MEDSOFT 2021

Datum održavanja: 21.04-23.04.2021.
Tema: Kompjuterski sistemi za analizu i dijagnostiku, sistemi za kompjuterizaciju masovnih medicinskih istraživanja, kompjuterski sistemi u farmaceutskoj industriji i stomatologiji, sistemi upravljanja radom medicinskih ustanova i upravnih organa iz oblasti zdravstvene zaštite, internet u medicinske svrhe, elektronski medicinski priručnici i udžbenici, istorije bolesti i zdravstveni kartoni u elektronskom obliku, sistemi za naučna istraživanja, sistemi za obradu slika i prikaza.
Zvanična internet-prezentacijamedsoft.pro

 

X Forum posvećen pitanjima pakovanja u farmaceutskoj industrij
FARMAPAK 2021

Datum održavanja: 26.04.-28.04.2021. godine
Tema: 
Tipovi ambalaže, dizajn ambalaže, mašine za merenje i pakovanje farmaceutskih proizvoda, nove tehnologije u farmaceutskoj industiji, unapređenje kvaliteta medicinskih preparata i ambalaže…
Zvanična internet-prezentacija: 
pharmpro.pro 

 

XX Međunarodni specijalizovani sajam opreme i tehnologija u industriji nafte i gasa
NEFTEGAZ 2021

Datum održavanja: 26.04-29.04.2021.
Tema: Geološka i geofizička istraživanja, traženje novih nalažišta nafte i gasa, kompletna ekspertiza teritorija sa nalazištima nafte i gasa sa ekspertizom lokalnih objekata, izgradnja naftnih bušotina i nalazišta gasa na kopnu i na moru, formiranje bušotina, oprema i tehnologije, eksploatacija nalazišta nafte i gasa, sakupljanje i priprema nafte i gasa, transport i skladištenje nafte, gasa i naftnih derivata, tehnika i tehnologije izgradnje i korišćenja cevovoda, rezervoari i terminali, pumpe, kompresori, pneumatici, motori, sistemi napajanja koji se koriste u oblasti industrije nafte i gasa, cevi; prerada nafte i gasa, petrohemija, izgradnja objekata iz oblasti nafte i gasa na kopnu i moru, građevinske mašine, energetska i elektrotehnička oprema, kablovi, automatski sistemi upravljanja procesima u domenu ekspolatacije, sakupljanja, transporta i čuvanja nafte, gasa i naftnih derivata, hemijski reagensi, aditivi i materijali, zaštita na radu, bezbednosni sistemi i protivpožarna tehnika, opremanje laboratorija, isporuka i promet nafte, gasa i naftnih derivata, naučno-istraživački projekti, inovacije, informatička podrška, naučno-tehnička literatura i publikacije, ekološki aspekti…
Zvanična internet-prezentacija: www.neftegaz-expo.ru

  

XXIII Međunarodni specijalizovani sajam automobilskih guma, kaučuka, gumeno-tehničkih proizvoda, proizvodnih tehnologija, sirovina i opreme
„Gume, gumeno-tehnički proizvodi i kaučuk 2021“

Datum održavanja: 26.04-29.04.2021.
Tema: Sirovine i pomoćni materijali; Oprema, uređaji i alati za proizvodnju kaučuka, gumeno-tehničkih proizvoda; Gumeno-tehnički proizvodi, kaučuk; Gume za sve tipove vozila, vulkanizerska oprema, reparacija i reciklaža guma; Zaštita životne sredine i ekologija…
Zvanična internet-prezentacija: www.rubber-expo.ru

 

XX Međunarodni specijalizovani sajam
„Oprema, instrumenti i alati za metaloprerađivačku industriju“
METALOPRERADA 2021 (METALOOBRABOTKA 2021)

Datum održavanja: 24.05-28.05.2021. godine
Tema: Tehnologije i oprema za tehnički opremanje i prenamenu preduzeća; oprema za sečenje metala; oprema za livnice i topionice metala; oprema za varenje; alati i tehnologije za obradu metalnih površina i nanošenje zaštitnih premaza; kontrolno-merni uređaji; softveri, komponente, tehnološke linije; popravka i modernizacija tehnološke opreme, rezervni delovi, usluge; naučno-tehnički projekti, upravljanje proizvodnjom; investicioni i inovacioni projekti…
Zvanična internet-prezentacija: www.metobr-expo.ru

 

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija