Departman za ekonomsku bezbednost preduzetništva

Aktivnosti:

  • Podrška formiranju sistema partnerstva države i biznisa u stvaranju uslova za stabilno funkcionisanje i konstantan razvoj preduzetništva.
  • Saradnja sa regionalnim trgovinsko-industrijskim komorama i koordinacija njihovog rada u sferi ekonomske bezbednosti preduzetništva, analiza i širenje pozitivnog iskustva poslovanja u toj oblasti.
  • Podrška organima državne vlasti u donošenju i realizaciji različitih praktičnih mera u borbi protiv korupcije, nezakonitog preuzimanja preduzeća i trgovine falsifikovanom i piratskom robom i mera za uklanjanje administrativnih prepreka.
  • Učestvovanje u pripremi predloga za usavršavanje normativne pravne osnove u sferi osiguravanja ekonomske bezbednosti preduzetništva i borbe protiv korupcije.
  • Učestvovanje u sprovođenju antikorupcione ekspertize nacrta normativnih pravnih akata.
  • Organizacija rada Konsultativnog centra u oblasti bezbednosti preduzetništva.
  • Podrška formiranju i razvoju nedržavnog sistema osiguravanja bezbednosti preduzetništva.
  • Vođenje nedržavnog Registra ruskih preduzeća i preduzetnika čiji finansijski i ekonomski položaj svedoči o njihovoj pouzdanosti kao partnera za preduzetništvo u Ruskoj Federaciji i u inostranstvu, predviđenog zakonom o trgovinsko-industrijskim komorama.
  • Organizacija informaciono-analitičkog rada u oblasti ekonomske bezbednosti preduzetništva.
  • Obezbeđenje rada Komiteta TIK RF za bezbednost preduzetničke delatnosti.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija