Investicioni projekat „Izgradnja farme ovaca u jugo-istočnoj zoni Saratovske oblasti“

Projekat podrazumeva izgradnju farme ovaca koje daju vunu i meso na teritoriji bilo koje oblasti jugo-istočne zone Saratovske oblasti. Zemljište treba da bude površine oko 8.000 hektara i da obuhvata 11 oblasti, koje sadrže torove za ovce, ograđene pašnjake, uslužne objekte, bunare i pastirske kuće.

Za potrebe projekta treba kupiti priplodnu stoku (5.000 ovaca i 200 ovnova) u Saratovskom, Astrakhanskom, Volgogradskom i Rostovskom regionu i u Kazahstanu.

Hranu za ovce obezbediće pašnjaci oblasti Aleksandrov gaj, a takođe i druge farme u regionu ili specijalizovane fabrike za proizvodnju stočne hrane u regionu.

Planirano je da se proizvodi prodaju organizacijama koje su specijalizovane za prodaju mesa, preduzećima za preradu mesa u Volgogradskoj, Kazanskoj i Saratovskoj oblasti, a takođe i poljoprivrednim firmama Saratovske i drugih oblasti, koje žele da kupe Edilbaevskuju rasu ovaca.

Kada projekat bude u potpunosti implementiran, na farmi će raditi 126 osoba, uključujući 89 sezonskih radnika.

Postoje dve varijante implementacije projekta:
1) zakup zemlje u navedenoj oblasti i izgradnja novih objekata
2) modernizacija postojećih objekata – izgradnja objekata koji nedostaju i zakup sa naknadnom rekonstrukcijom postojećih objekata

Ukupne investicije predviđene za realizaciju projekta iznose 136.32 miliona rubalja za prvu, odnosno 95.8 miliona rubalja za drugu varijantu implementacije projekta. Rezultat investicija iznosiće 8.7 miliona rubalja prihoda. Profitabilnost proizvoda od životinja je 96%.

Realizacijom ovog projekta Saratovska oblast dobiće:
• proizvodnju ovčetine i jagnjetine koja može da zadovolji potrebe tržišta za mesom
• širenje prodaje kvalitetne ovčetine i jagnjetine u Moskovskoj i drugim ruskim oblastima
• uslove za efikasno korišćenje zemljišta
• otvaranje radnih mesta u poljoprivrednim sektorima regiona
• porast budžetskih prihoda
• stvaranje uslova za privlačenje ruskih i stranih investicija u poljoprivredni sektor i definisanje najefikasnijih načina korišćenja svih ekonomskih resursa oblasti, uz maksimalnu efikasnost investicija iz svih izvora finansiranja

Prvobitno je planirano da se projekat implementira na teritoriji oblasti Aleksandrov gaj, međutim, on se može realizovati u bilo kojoj oblasti jugo-istočne zone Saratovske oblasti.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom projektu, detaljnije informacije možete dobiti od Аlекsеja Vjalkina putem mail-a vyalkin@tpprf.ru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija