Investicioni projekat izgradnje i razvoja tehnoparka Pušćino

Vlasnici tehnoparka Pušćino pozivaju na saradnju naučnike i preduzetnike koji žele da učestvuju u razvoju tehnoparka ili da osnuju svoje preduzeće na njegovoj teritoriji.

Tehnopark Pušćino predstavlja jedinstveni naučno-istraživački, proizvodni i inovacioni kompleks u sferi biotehnologija i srodnih oblasti. Ovo industrijsko zemljište, površine 200 hektara, nalazi se u industrijskoj zoni Pušćino, na jugu Moskovske oblasti. Vlasnici zemljišta – gradska oblast Pušćino Moskovskog regiona i kompanija Yug Agroinvest osnivači su upravljačke kompanije „Nacionalna biotehnološka grupa“. Industrijska zona Pušćino nalazi se na desnoj obali reke Oka, u ekološki bezbednoj zoni.

Tržišna cena industrijske zemlje u industrijskoj zoni Pušćino trenutno iznosi između 96.000 i 110.000 rubalja za 100 m2 (ne uključujući izvore energije neophodne za izgradnju i rad fabrika i kompanija, vodovod, kanalizaciju, snabdevanje gasom, saobraćajnu infrastrukturu i dokumentaciju za početnu dozvolu). Prema cenama iz 2012. godine, troškovi dokumentacije za početnu dozvolu (projektna dokumentacija, pravilnici o korišćenju i razvoju zemljišta, katastarski i urbanistički planovi) iznose 75 rubalja po kvadratnom metru zemljišta. Klijenti mogu početi sa građevinskim radovima na navedenom zemljištu nakon obavljanja procesa dugoročnog zakupa zemlje, sa pravom otkupa. Do ugovorenog datuma, na zakupljenom zemljištu biće obezbeđene sve komunalne usluge i objekti neophodni za poslovanje klijenata. Cene komunalnih usluga i povezivanja sa saobraćajnicama zasnovane su na tarifama koje su propisale državne vlasti.

Unutar industrijske zone nalaziće se pre svega preduzeća sledećih delatnosti: biotehnologija, farmaceutska proizvodnja, prehrambena i laka industrija, alternativni izvori energije. Industrijska zona imaće skladišta sa pratećom infrastrukturom, neophodnom za logističke aktivnosti u poslovanju preduzeća.

Trenutno se na teritoriji tehnoparka gradi centar baze podataka, u planu je izgradnja biznis inkubator centra, naučnih i laboratorijskih centara Pušćinskog univerziteta i Biotehnološkog koledža. Rezidenti industrijske zone su pravna lica, koja rade na izgradnji fabrika za proizvodnju biočipova, dihidrokvercetina i insulina. Izrađena je i studija izvodljivosti za izgradnju gasne termoelektrane, određena je parcela na kojoj će ona biti smeštena, kao i investitor.

Ukoliko želite da osnujete svoje preduzeće na teritoriji industrijske zone Pušćino, obavićete sledeću proceduru:

Korak 1: Zaključenje Ugovora o industrijsko-proizvodnoj delatnosti, u kome će biti opisana delatnost preduzeća, potrebni resursi (energetski, prirodni, radni), obim i vremenski rokovi investicija, a takođe i zaključenje Ugovora o obezbeđivanju radova i usluga neophodnih za osnivanje preduzeća na teritoriji industrijske zone Pušćino, gde će biti opisani postupak i rokovi izvršenja navedenih usluga, infrastruktura neophodna za poslovanje preduzeća i svi drugi relevantni podaci.

Korak 2: Izbor i priprema zemljišne parcele na kojoj će biti smešteno preduzeće.

Korak 3: Zaključenje Ugovora o zakupu ili kupoprodaji zemljišne parcele.

Korak 4: Dostavljanje od strane Upravljačke kompanije urbanističkog plana zemljišta, u kome su navedene sve dozvole, rešenja i regulative neophodne za izgradnju i eksploatacju objekata preduzeća.

Korak 5: Povezivanje vašeg projekta na osnovu početnih dozvola, početak građevinskih radova i zaključenje ugovora o priključenju na neophodnu infrastrukturu.

Sve dodatne informacije o industrijskoj zoni, mogućnostima investiranja, prospektima industrijskih aktivnosti, i sl. možete dobiti od Generalnog direktora Upravljačke kompanije, Vladimira Trufanova, putem mejlova: vvtrufanov@yandex.ru i ooo@nbtc.ru ili telefona: +7 499 940 11 90, +7 499 940 11 91, kao i na sajtu: www.nbtc.ru i u dokumentu na engleskom jeziku: Industrial Estate — Pushchino Hi-Tech

TIK RF

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Predstavnik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije D. A. Moskovkin

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija