Mala i srednja preduzeća

Departman za preduzetništvo i usluge

 • Pomoć u razvoju malog i srednjeg preduzetništva, učešće u realizaciji državne politike koja je usmerena na podršku subjektima malog i srednjeg preduzetništva.
 • Učešće u proceni projekata zakona i normativnih pravnih akata po pitanjima koja se tiču interesa preduzetnika.
 • Konsultacije po pitanjima vođenja poslovanja, kao i osnovnim izmenama važećeg zakonodavstva
 • Pomoć u razvoju sistema državnih (opštinskih) zakupa, zaštita interesa preduzetnika u datim oblastima
 • Zajedničko učešće sa organima državne vlasti i predstavnicima poslovnih krugova u usavršavanju mera za sprečavanje korupcije
 • Ažuriranje „Registra pouzdanih partnera“ – nedržavnog registra ruskih preduzeća i preduzetnika, čiji finansijski i ekonomski status svedoči o stepenu pouzdanosti poslovnih partnera u Rusiji i inostranstvu.
 • Obrada upita predstavnika predstavnika malog i srednjeg preduzetništva, koji su pristigli preko organa sa specijalnim ovlašćenjima od strane predsednika za zaštitu prava preduzetnika, za pitanja povrede njihovih prava i zakonskih interesa od strane organa državne vlasti i lokalne samouprave
 • Razmena informacija između trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu za pitanja dobijanja merodavne informacije u cilju procene rizika poslovne saradnje
 • Formiranje sistema standarda i pravilnika za pružanje usluga i prenos usluga u elektronski format
 • Analiza, generalizacija i širenje korisnog iskustva u radu trgovinsko-industrijskih komora iz oblasti pružanja usluga i razvoja novog vida usluga
 • Razvoj i podrška sistemu standardizacije TIK RF
 • Priprema za akreditaciju i registraciju ekspertskih organizacija u sistemu „TIK EKSPERT“, sertifikacija regionalnih TIK u sistemu „Inspektsert“
 • Pomoć u realizaciji federalnih međuoblastnih i regionalnih programa u oblasti procene, pružanje metodološke pomoći trgovinsko-industrijskim komorama u osnivanju regionalnih centara za konsultaciju, ekspertnih organizacija, istraživačkih laboratorija
 • Pomoć u organizaciji pripreme i obuke stručnjaka trgovinsko-industrijskih komora za pitanja koja ulaze u nadležnost departman

 

Kontakt:
Direktor departmana
Ana Nikolajevna Palagina
Tel: +7 (495) 6200321
anp@tpprf.ru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija