Komiteti

Društvene organizacije TIK RF – komiteti za različite vidove preduzetništva, predstavljaju važan instrument stvaranja čvrste pozicije ruskog preduzetništva u osnovnim privrednim oblastima ruske ekonomije.

Po podacima u sistemu TIK Rusije funkcioniše 35 Komiteta za različite grane i pravce preduzetništva.

Delatnost Komiteta TIK RF zasnivala se na odlukama VI Konvencije Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, rešenjima Upravnog odbora i Predsedništva Upravnog odbora TIK RF, u saglasnosti sa Prioritetnim aktivnostima TIK RF.

Komiteti TIK RF aktivno učestvuju u razvoju, ekspertizi i sprovođenju federalnih zakona i normativnih akata.

Generalno, rad TIK Rusije na usavršavanju zakonodavstva Ruske Federacije ima za cilj određivanje zadataka i prioriteta biznisa u oblasti donošenja zakona. Rad se zasniva na programskim dokumentima VI Konvencije TIK RF, kao i na predlozima stručnih komiteta Komore, regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, asocijacija i saveza preduzetnika.

Komiteti TIK RF usklađuju svoju delatnost sa radom organa državne zakonodavne i izvršne vlasti. Predstavnici komiteta članovi su Vladinih komisija i radnih grupa, društvenih i ekspertskih saveta Saveta Federacije i Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije, ministarstava i organa državne vlasti.

Predstavnici komiteta redovno učestvuju u zasedanjima parlamenta o različitim aspektima industrijskog razvoja. Učestvujući u radu parlamenta, predstavnici Komore predstavljaju poziciju i inicijative i štite interese sistema regionalnih komora Rusije i udruženja preduzetnika.

Spisak komiteta u sistemu TIK RF:

 1. Komitet za bezbednost preduzetničke delatnosti
 2. Komitet za pitanja uređenja preduzetničke delatnosti
 3. Komitet za pitanja socijalne politike
 4. Komitet za pitanja ekonomske integracije zemalja Šangajske organizacije za saradnju i Saveza nezavisnih država
 5. Komitet za izložbeno-sajamsku delatnost i podršku proizvođačima roba i izvoznicima
 6. Komitet za javno-privatno partnerstvo
 7. Komitet za investicionu politiku
 8. Komitet za intelektualnu svojinu
 9. Komitet za kvalitet proizvodnje
 10. Komitet za šumski kompleks, štamparsku industriju i ambalažu
 11. Komitet za logistiku
 12. Komitet za metalurgiju
 13. Komitet za naučno-tehničke inovacije i visoke tehnologije
 14. Komitet za podršku preduzećima u sferi iskopavanja, proizvodnje, obrade i trgovine dragocenim metalima i dragocenim kamenjem i proizvodima od njih
 15. Komitet za preduzetništvo u sferi automobila
 16. Komitet za preduzetništvo u zdravstvenoj zaštiti i medicinskoj industriji
 17. Komitet za preduzetništvo u sferi stambenih poslova i komunalne delatnosti
 18. Komitet za preduzetništvo u sferi reklame
 19. Komitet za preduzetništvo u sferi građevinarstva
 20. Komitet za preduzetništvo u sferi turističke, banjsko-rekreacione i hotelske delatnosti
 21. Komitet za preduzetništvo u sferi prometa nekretninama
 22. Komitet za preduzetništvo u tekstilnoj i lakoj industriji
 23. Komitet za upravljanje prirodnim resursima i ekologiju
 24. Komitet za industrijski razvoj
 25. Komitet za razvoj vazduhoplovno-kosmičkog kompleksa
 26. Komitet za razvoj poljoprivrede
 27. Komitet za razvoj potrošačkog tržišta
 28. Komitet za razvoj sistema zakupa
 29. Komitet za razvoj privatnog, malog i srednjeg preduzetništva
 30. Komitet za pomoć spoljnoekonomskoj delatnosti
 31. Komitet za podršku modernizaciji i tehnološkom razvoju privrede Rusije
 32. Komitet za podršku profesionalnom i poslovnom obrazovanju
 33. Komitet za transport i špediciju
 34. Komitet za finansijska tržišta i kreditne organizacije
 35. Komitet za energetsku strategiju i razvoj toplotno-energetskog kompleksa

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija