Misija

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) je nevladina neprofitna organizacija koja ujedinjuje svoje članove kako bi realizovala ciljeve i zadatke definisane Zakonom Ruske Federacije „O trgovinsko-industrijskim komorama u Ruskoj Federaciji“ i Statutom Komore. TIK RF zastupa interese malih, srednjih i velikih preduzeća u svim sferama preduzetništva – u industriji, unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, poljoprivredi, finansijskom sistemu, uslugama. Komora pomaže razvoj ekonomije Rusije, njenu integraciju u svetski sistem komora i stvaranje povoljnih uslova za razvoj svih vidova privredne delatnosti.

Ciljevi i zadaci TIK RF:

  • podrška modernizaciji ekonomije zemlje, širokoj primeni inovacija, privlačenju investicija;
  • zaštita interesa poslovnih krugova u organima državne vlasti i lokalne samouprave;
  • izgradnja efektivnog sistema ekspertske procene projekata zakonodavnih i normativnih akata u interesima preduzetnika;
  • razvoj odnosa sa poslovnim krugovima u inostranstvu i sa međunarodnim poslovnim organizacijama
  • doprinos kvalitetnom rešavanju građansko-pravnih sporova, popularizacija arbitraže
  • širenje principa civilizovanog poslovanja i društvene odgovornosti među preduzetnicima;
  • kreiranje pozitivnog imidža ruskih proizvođača roba i pružalaca usluga.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija