Obraćanje predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina

Poštovane dame i gospodo!

 

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i Republike Srbije u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede. Istovremeno, neguju se značajni potencijali za dalji rast uzajamne trgovine, usavršavanje strukture isporuka putem povećanja udela visokotehnoloških proizvoda i usluga, širenja uzajamne saradnje u oblasti investicija i inovacija.

Delatnost Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije doprinosi razvoju trgovinsko-ekonomske saradnje između zemalja i pomaže u nalaženju efikasnih puteva za dalje širenje ekonomskih veza. Postoji i radi Predstavništvo TIK Rusije, koje svojom delatnošću obuhvata Republiku Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i koje, sa svoje strane, pruža svestranu podršku procesima razvoja trgovinsko-ekonomske saradnje.

Danas sistem Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije objedinjuje 174 regionalne trgovinsko-industrijske komore; preko 200 saveza, asocijacija i drugih udruženja privrednika na federalnom i 500 poslovnih asocijacija na regionalnom nivou, koje zastupaju osnovne sektore ruske privrede; oko 50 hiljada preduzeća i organizacija različitih oblika svojine. U sistemu Komore funkcioniše 34 odbora u različitim pravcima delatnosti i granama preduzetništva i preko 1000 odbora, komisija, saveta i ostalih društvenih grupacija, koje su formirale regionalne komore. Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije podržava i pomaže rad preko 60 ruskih poslovnih saveta sa drugim zemljama.

Departmani i organizacije TIK Rusije pružaju čitav kompleks usluga, koje maksimalno obuhvataju potrebe predstavnika poslovnih krugova. Posebno treba istaći postojeće mogućnosti u oblasti informaciono-konsultativnih usluga, značajnih pri uspostavljanju poslovnih kontakata. U ovom delu posebno značajnu ulogu ima tesna saradnja sa partnerskim organizacijama. Kompanija «Jugosovero» predstavlja zvaničnog partnera Komore u regionu Republike Srbije, а katalog koji ona svake godine izdaje pruža mogućnost da se preduzeća iz različitih grana privrede regiona, koja su zainteresovana za razvoj poslovne saradnje sa ruskim privrednicima, kvalitetno prezentuju.

Dozvolite mi da Vam poželim uspešan rad i potvrdim spremnost TIK Rusije da privrednicima na početku njihove saradnje pruži svesrdnu pomoć!

S poštovanjem,

Dmitrij A. Moskovkin
Predstavnik TIK RF
u Republici Srbiji

TIK RF

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Predstavnik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije D. A. Moskovkin

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija