Sojuzekspertiza (SOEKS)

Sojuzekspertiza (SOEKS) je vodeća i najstarija nezavisna inspekcijska kompanija u Rusiji, koja na zahtev ruskih i stranih pravnih i fizičkih lica vrši ispitivanja i provere količine i kvaliteta izvozne i uvozne robe u Rusiji i inostranstvu. SOEKS je kćerka kompanija Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, glavna inspekcijska i metodološka organizacija u sistemu TIK.

SOEKS je jedina ruska kompanija koja je punopravni član Međunarodne Federacije Inspekcijskih Agencija (IFIA, TIC–Council), organizacije koja okuplja najveće svetske kompanije iz oblasti ispitivanja. SOEKS takođe ima licencu Gosatomnadzora Rusije i Ministarstva transporta Ruske Federacije.

Koristeći dugogodišnje iskustvo iz oblasti ispitivanja i kontrole robe, kao i razvijenu strukturu holdinga koju čini 14 specijalizovanih odeljenja u Moskvi i preko 40 kćerki-firmi koje se nalaze u različitim gradovima, lukama i železničkim stanicama Rusije, SOEKS pruža klijentima široki spektar usluga kontrole količine i kvaliteta sirovinskih roba i materijala, robe široke potrošnje, industrijske opreme i druge robe.

Sistem menadžmenta organizacije Sojuzekspertiza (SOEKS) TIK RF poseduje sertifikate usklađenosti sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, koje je izdao organ za sertifikaciju BIS. Laboratorije SOEKS akreditovane su u sistemu GOST-R i opremljene su savremenim kontrolno-mernim instrumentima i opremom, usaglašenim sa međunarodnim standardima.

U osnovne usluge SOEKS-a u međunarodnom modelu TIC (testing, inspection, certification) spadaju: ispitivanja (laboratorijska i terenska), inspekcija (u Rusiji i insotranstvu), potvrđivanje usklađenosti sa ruskim i međunarodnim standardima i normama, kao i druge usluge u oblasti procene, ispitivanja i inspekcije (revizija, procena, konsalting).

U nastavku je celokupan portoflio usluga koje pruža SOEKS:

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

 • ispitivanja usklađenosti proizvoda sa zahtevima međunarodnih i nacionalnih standarda;
 • laboratorijska ispitivanja visoke preciznosti u sopstvenim i partnerskim akreditovanim centrima za ispitivanja;
 • praćenje proizvoda; kontrola kvaliteta i količine; kontrola i obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti;
 • KONTROLA KVALITETA: prehrambenih proizvoda, prehrambenih sirovina, vode za piće, hrane za domaće životinje, parfema i kozmetike, proizvoda lake industrije (uključujući proizvode za decu, obuću, itd.).

REGISTRACIJA I DEKLARISANJE MEDICINSKIH SREDSTAVA

 • Usluge pribavljanja dozvola za promet medicinskih sredstava domaće i inostrane proizvodnje na teritoriji RF.

POTVRĐIVANJE USKLAĐENOSTI SA RUSKIM I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I NORMAMA

SPEKTAR USLUGA:

 • obavezna i dobrovoljna sertifikacija proizvoda i usluga;
 • organizovanje pribavljanja potvrde o državnoj registraciji Rospotrebnadzora;
 • registrovanje deklaracija GOST R.

OBLASTI AKREDITACIJE:

 • mašine i oprema; niskonaponska oprema;
 • rezervoari pod pritiskom;
 • aparati na gasovita goriva;
 • prehrambeni proizvodi, voda za piće, prehrambene sirovine;
 • proizvodi za domaćinstvo;
 • parfimerijsko-kozmetički proizvodi, kućna hemija, proizvodi tekstilne i lake industrije;
 • ugostiteljske usluge, turističke usluge, usluge smeštaja itd.

ISPITIVANJA

 • ispitivanje količine i kvaliteta robe; ispitivanje pakovanja;
 • ispitivanje (ekspertiza) za slučajeve osiguranja;
 • ispitivanje uzoraka robe koja se izlaže na sajmovima, izložbama, takmičenjima;
 • kontrola robe pre otpremanja;
 • ispitivanje zemlje porekla robe;
 • ispitivanje radi otkrivanja falsifikata ili piratske kopije;

REVIZIJA

 • revizija proizvodnje dobavljača (pomaže da se otkriju problemi pre početka proizvodnje ili pre potvrđivanja narudžbine);
 • kreditna revizija (ocenjuje se finansijski i kreditni položaj dobavljača, procenjuju se rizici);
 • revizija društvene odgovornosti (ispituje se primena standarda u oblasti zdravlja i bezbednosti, poštovanje propisa lokalnog zakona o radu i ekoloških zahteva).

PROCENA

 • ispitivanjeispunjenjaobavezaizdržavnihugovora;
 • procena vrednosti pokretne (tehnika, mašine, oprema) i nepokretne imovine (zgrade, objekti, zemljište) radi analize usklađenosti sa katastarskom vrednošću, obavljana kupoprodajnih transakcija, davanja pod najam ili u zalog, osiguranja, kredita;
 • procena vrednosti biznisa i investicionih projekata;
 • procena štete;
 • procena akcija i drugih hartija od vrednosti;
 • procena vrednosti nakita i antikviteta;
 • procena nematerijalne imovine i objekata intelektualne svojine;
 • ispitivanje radi određivanja tržišne vrednosti polovne opreme radi obračunavanja carinskih dažbina;
 • procena vrednosti radova i usluga itd.

INSPEKCIJA (U RUSIJI I U INOSTRANSTVU)

INSPEKCIJA DOBAVLJAČA:

 • inspekcija pre otpremanja;
 • inspekcija tokom proizvodnje.

INSPEKCIJA OPREME I GORIVA

 • inspekcijaelektrotehničkeopremeimaterijala; inspekcijakompletneenergetskeopremezahidroelektrane, termoelektraneinuklearneelektranekojesuuizgradnjiiliu procesu rekonstrukcije; inspekcijarazličitihvrstaindustrijskeopreme; inspekcijasvežegnuklearnoggoriva (zareaktoretipa ВВЭР–440, ВВЭР–1000, РБМК itd.); inspekcijaspecijalneopreme.

SURVEJERSKA INSPEKCIJA (survej) – nezavisna procena kvaliteta robe prilikom transporta po svetu tokom celog puta

 • proverapotvrdao pregledu vozila;
 • vizuelna ocena fizičkog stanja robe, provera integriteta pakovanja, usaglašenosti sa navednim dimenzijama, prisustvo oznaka pre utovara;
 • kontrola samog procesa utovara i istovara proizvoda;
 • plombiranje i skidanje plombi;
 • određivanje količine tereta na brodu pomoću gaza (draft survey);
 • inspekcija čistoće tankera i tovarnih pregrada;
 • kontrola merenja težine;
 • obeležavanje;

SUDSKE EKSPERTIZE

 • građevinsko–tehnička ekspertiza;
 • finansijsko–ekonomska ekspertiza;
 • ekonomska ekspertiza (procena);
 • računovodstvena ekspertiza;
 • zemljišna ekspertiza;
 • mašinska tehnička ekspertiza;
 • kompjuterska tehnička ekspertiza;
 • požarna ekspertiza;
 • auto–tehnička ekspertiza;
 • ekspertiza rukopisa;
 • tehnička ekspertiza dokumenata;
 • fonoskopska ekspertiza;
 • recenzija ekspertskih (stručnih) mišljenja.

Stručna mišljenja koja izdaje „SOJUZEKSPERTIZA“ pouzdano štite interese Naručilaca prilikom regulisanja sporova u različitim sudskim instancama.

Sa dodatnim informacijama o uslugama SOEKS-a u oblasti podrške spoljnotrgovinskom poslovanju i razvoju poslovanja u Rusiji se možete upoznati u brošurama ove organizacije:

Podrška u spoljnotrgovinskom poslovanju (eng.)

Planirate da razvijate poslovanje u Rusiji? (eng.)

SOEKS brošura (rus.)

 

KONTAKT

Adresa: u. Malaja Dmitrovka 13/17, 125009 Moskva
Telefon: +7 (495) 6605868
Mejl adresa: order@soex.ru
Sajt: www.soex.ru

TIK RF

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Predstavnik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije D. A. Moskovkin

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija