Procedura osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji

1. Koliko je složen postupak osnivanja društva u Srbiji i šta se sve treba uzeti u obzir?

Postupak osnivanja društva u Srbiji je brz i jednostavan (traje do 5 radnih dana), uključujući pribavljanje poreskog identifikacionog broja društva (sve na jednom mestu = Agencija za privredne registre).

Osnivački kapital je vrlo nizak i iznosi, počev od 1. februara 2012. godine, 1 EUR za društvo sa ograničenom odgovornošću, odosno, 30.000 EUR za akcionarsko društvo.

Potrebno je obratiti pažnju na postupak otvaranja računa u banci, koji često može trajati duže i biti složeniji od samog osnivanja društva, jer banka zahteva dostavljanje dokaza o vlasničkom lancu društva (u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podzakonskih akata).

Potrebno je obratiti pažnju na društva sa ograničenom odgovornošću, kod kojih je moguće predvideti:

  • da raspodela dobiti i/ili pravo glasa i/ili ostala prava članova društva ne budu proporcionalna udelima u društvu (član 152 stav 2. Zakona o privrednim društvima).
  • smanjivanje zakonski predviđene dvotrećinske većine pri odlučivanju o odredjenim pitanjima, njenim svodjenjem na prostu većinu u odlučivanju (za pitanja kao što su: povećanje/smanjenje kapitala, statusne promene/promene pravne forme, odlučivanje o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, raspodela dobiti i način pokrivanja gubitaka, sticanje sopstvenih udela (član 211 Zakona o privrednim društvima).

 

2. Da li strana lica mogu imati 100 % udela u srpskim društvima?

DA!

 

3. Da li je za osnivanje društva neophodna saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije?

U slučaju joint venture osnivanja (zajedničko ulaganje), Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije mora biti obaveštena ukoliko je u prethodnoj obračunskoj godini: ukupan prihod na svetskom tržištu svih strana u joint venture veći od 100 miliona EUR, pri čemu je prihod barem jedne strane koji je ostvaren u RS veći od 10 miliona EUR ili ukupan prihod koji je ostvaren u RS od najmanje dve strane u joint venture veći od 20 miliona EUR, pri čemu su najmanje dve strane ostvarile u RS godišnji prihod koji je veći od po 1 milion EUR. U suprotnom, moguće su mere dekoncentracije i kazne do 10% ostvarenog prihoda. Ukoliko odluka ne bude doneta u roku od jednog meseca od datuma podnošenja prijave, smatra se da je joint venture koncentracija odobrena.

 

4. Da li postoji obaveza direktora da prijavi insolventnost (nesposobnost plaćanja) društva?

U skladu sa propisima Republike Srbije, direktor nije obavezan da prijavi insolventnost društva ili stečaj.

Međutim, direktor je obavezan da prijavi skupštini društva bilo kakvo pogoršanje u imovinskom stanju društva (u periodu od završetka poslovne godine, sve do donošenja odluke o usvajanju finansijskih izveštaja), u suprotnom biće odgovoran članovima društva i poveriocima za pričinjenu štetu usled izvršene raspodele dobiti (član 184 stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima).

 

5. Koji otkazni rokovi i kolike otpremnine se primenjuju u slučaju prestanka radnog odnosa?

NISU PREDVIĐENI otkazni rokovi na strani poslodavca osim:

  • kada je to predviđeno Ugovorom o radu, ili
  • kada je do otkaza došlo usled neostvarivanja rezultata rada, nedostatka znanja i sposobnosti zaposlenog (u kom slučaju je otkazni rok 8-30 dana u zavisnosti od godina radnog staža).

Otpremnina u slučaju prestanka radnog odnosa postoji samo:

  • ukoliko je predviđena Ugovorom o radu (uvek u slučaju postojanja zabrane konkurencije)
  • u slučaju viška zaposlenih, primenjuje se formula za obračunavanje otpremnine 1/3 od iznosa zarade x godine radnog staža ostvarene kod trenutnog poslodavca.

 

 

Za više informacija kontaktirajte:

TSG – Tomić Sinđelić Groza
Advokatska kancelarija

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija