Poslovni savet za saradnju sa Srbijom

Poslovni savet za saradnju sa Srbijom, koji je osnovan pod okriljem Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, predstavlja jedan od programa za produbljivanje trgovinskih i ekonomskih odnosa između Rusije i Srbije.

Delatnost Poslovnog saveta usmerena je na pružanje pomoći ruskim preduzećima i organizacijama u potrazi za poslovnim partnerima na području Srbije, promociju i zaštitu njihovih komercijalnih interesa tokom međudržavnog trgovinskog, ekonomskog i investicionog dijaloga, uspostavljanje institucijalizovane podrške projektima iz oblasti trgovine i privlačenja investicija, organizacija kongresnih i sajamskih manifestacija i ostalih poslovnih događaja.

Od oktobra 2014. godine na čelu Poslovnog saveta je bio generalni direktor „Agencije za energetiku Ruske Federacije“ Ministarstva energetike RF, gospodin A. Tihonov. U aprilu 2020. godine je na poziciju predsednika saveta izabran generalni direktor JAD „Rosseti“ Pavel Anatoljevič Livinskij.

Poslovni savet danas broji preko 30 članova od kojih većinu čine kompanije iz oblasti energetike i saobraćaja, proizvodna i poljoprivredna preduzeća, kao i naučno-istraživački instituti.

Jedan od značajnijih događaja koji je obeležio rad Poslovnog saveta je održavanje Pete proširene sednice Poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom pri TIK Rusije i Poslovnog saveta za saradnju sa Rusijom PK Srbije. Sednica se održala 27. oktobra 2015. godine, a događaju je prisustvovalo više od 300 privrednika i predstavnika državnih struktura.

Pored toga, predsednik Vlade Ruske Federacije D. Medvedev i predsednik Vlade Srbije A.Vučić su tokom susreta 27. oktobra 2015. godine potpisali „Memorandum o saradnji među poslovnim savetima Rusije i Srbije“.

Poslovni savet je osnovan radi postizanja sledećih ciljeva:

  • Produbljivanje saradnje između ruskih i srpskih privrednika i proširivanje baze poslovnih kontakata
  • Promocija ruske privrede na srpskom tržištu i privlačenje srpskih investicija u Rusiju
  • Jačanje uticaja zainteresovanih predstavnika poslovnih udruženja na formiranje i realizaciju državne politike u oblasti rusko-srpskih ekonomskih odnosa
  • Ulaganje zajedničkih napora i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između preduzetničkih struktura Rusije i Srbije koje su zainteresovane za postupan razvoj i povećanje efikasnosti rusko-srpske poslovne saradnje
  • Zaštita prava i zakonskih interesa ruskih preduzetnika u okvirima poslovne saradnje kako sa ruskim, tako i sa srpskim zvaničnim i komercijalnim institucijama

Poslovni savet sprovodi niz akcija kako bi ostvario ciljeve svog postojanja:

  • Učestvuje u koordinaciji saradnje ruskih i srpskih privrednika
  • Analizira probleme koji su karakteristični za bilateralnu saradnju i radi na kreiranju preporuka za uklanjanje prepreka ili smanjenje negativnog uticaja određenih faktora koji se mogu odraziti na saradnju
  • Pruža dodatne mogućnosti za dijalog i razmenu iskustava između predstavnika poslovnih krugova Rusije i Srbije putem organizovanja sastanaka, konferencija, radnih grupa, na osnovu čijih rezultata se izrađuju zajednički predlozi za intenziviranje trgovinskih i ekonomskih odnosa.
  • Pruža pomoć u saradnji između poslovnih krugova Rusije sa organima zakonodavne i izvršne vlasti Srbije, učestvuje u pripremi i realizaciji rusko-srpskih sporazuma, programa i normativno-pravnih akata iz oblasti trgovinskih i ekonomskih odnosa
  • Pruža informacije i konsultacije zainteresovanim ruskim i srpskim preduzetnicima, kao i pomoć u potrazi za poslovnim partnerima.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija