RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Državno uređenje

Rusija je demokratska federativna republika sa predsedničkim sistemom vlasti. Državno uređenje zasniva se na Ustavu, potvrđenom na referendumu od 12. decembra 1993. godine. Šef države je predsednik Ruske Federacije, koji se bira na 6 godina na direktnim izborima. Izvršnu vlast vrši Vlada, koja se nalazi pod predsednikom. Sistem federalnih organa čine federalna ministarstva, federalne službe i federalne agencije. Zakonodavnu vlast ima dvodomna Federalna skupština. Članove gornjeg doma — Saveta Federacije, imenuju savezni subjekti (republike, oblasti, krajevi i dr.), a članovi donjeg doma (450 deputata) — Državne dume, biraju se na direktnim izborima, na mandat od 5 godina, po stranačkim listama. Sudsku vlast vrše sudovi: Ustavni sud, sudovi opšte nadležnosti na čelu sa Vrhovnim sudom i arbitražni sudovi na čelu sa Visokim arbitražnim sudom. U nekoliko subjekata Ruske Federacije postoje ustavni sudovi, a deo sudskog sistema su i mirovni sudovi. Federalna struktura Rusije je složena i obuhvata 83 federalna subjekta sa različitim nivoima autonomije. Najveću autonomiju ima 21 autonomna republika (to su npr. Čečenija, Tatarstan ili najveća Saha (Jakutija)). Osim njih, postoje i 4 autonomna okruga i 1 autonomna oblast. Ostatak državne teritorije podeljen je na upravne jedinice koje imaju manje formalne autonomije. To su 46 oblasti, 9 krajeva i 2 federalna grada (Moskva i Sankt Peterburg).

Administrativno uređenje

Administrativno – teritorijalna podela Ruske Federacije obuhvata:

46 oblasti, 21 republiku, 4 autonomna okruga, 9 krajeva, 2 federalna grada – Moskva i Sankt Peterburg, 1 autonomnu oblast.

Glavni grad Rusije je Moskva sa oko 11,5 miliona stanovnika koji imaju uredno prijavljen boravak. Tom broju treba dodati još oko 1,8 miliona pridošlica, oko milion nelegalnih migranata, oko 8 miliona radnika koji dolaze na posao u Moskvu i značajan broj turista, studenata i poslovnih ljudi. Računa se da u Moskvi dnevno boravi oko 20 miliona ljudi. Ostali veći gradovi su Sankt Peterburg, Novosibirsk, Nižnji Novgorod, Samara, Jekaterinburg, Čeljabinsk, Volgograd, Krasnodar, Saratov, Perm, Omsk.

Geografski položaj i prirodna bogatstva

Rusija je najveća država na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaže naša planeta. Njena teritorija je dvostruko veća od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi, kad na zapadu počne da smrkava, na istoku sviće. Prostire se na dva kontinenta, obuhvatajući Istočnu Evropu i Severnu Aziju i zauzima površinu od 17.075.200 km2. Evropski deo Rusije čini oko 3.500.000 km2, azijski oko 13.500.000 km2. Iako izlazi čak na 12 mora pretežno je kontinentalna zemlja. Rusija ima najdužu granicu na svetu. Dužina njenih kopnenih granica iznosi 20.241,5 km i graniči se sa 14 država (Azerbejdžan – 284 km, Belorusija – 959 km, Kina, jugoistok – 3.605 km, Kina, jug – 40 km, Estonija – 290 km, Finska – 1.313 km, Gruzija – 723 km, Kazahstan – 6.846 km, Severna Koreja – 17,5 km, Letonija – 292 km, Litvanija – 227 km, Mongolija – 3.441 km, Norveška – 196 km, Poljska – 432 km, Ukrajina – 1.576 km). Dužina obale iznosi 37.653 km.
Klima je takođe raznovrsna, od stepske na jugu, umereno kontinentalne, subarktičke, planinske. Temperature mogu ići od -50 stepeni do preko +30 stepeni.
Ruska Federacija obiluje pre svega bogatstvom ruda i minerala i to: nafta i gas, kameni i mrki ugalj, treset, gvozdena ruda, bakar, olovo, cink, aluminijum, kalaj, hrom, volfram, nikl, mangan, platina, zlato, srebro, dijamanti, azbest, fosfati. Pored toga, njen hidro-energetski potencijal je ogroman, kao i prostranstva pod šumom.

Stanovništvo

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002.g. u Rusiji je izdvojeno 180 nacionalnosti. Najbrojniji su Rusi koji čine skoro 80% ukupnog stanovništva države (oko 116 miliona), Tatari, turkijski narod koji živi u centralnim delovima evropskog dela RF (oko 5,5 miliona), Ukrajinci, istočnoslovenski pravoslavni narod (oko 3 miliona), Baškiri, turkijski narod koji živi u Republici Baškortostan (oko 1,6 miliona), Čuvaši, Čečeni, Jermeni, Mordvini, Avari, Belorusi, Kazasi, Udmurti, Azerbejdžanci, Marijci, Kabardinci, Oseti, Darginci, Burjati i dr. U Rusiji ukupno živi oko 143 miliona stanovnika.

Državni i verski praznici                                                  Grb i zastava Ruske Federacije

1. januar – Nova godina
7. januar – Božić
23. februar – Dan otadžbinskog borca
8. mart – Dan žena
1. maj – Praznik rada
9. maj – Dan pobede
12. jun – Dan državnosti Ruske Federacije
4. novembar – Dan narodnog jedinstva
12. decembar – Dan ustava RF

Valuta RUB – ruska rublja


Karakteristike privrede Ruske Federacije

 

 

 

Izvor: Trgovinsko-industrijska komora Rusije i Privredna komora Srbije

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija