Penzenska oblast

Penzenska oblast se prostire u evropskom delu Ruske Federacije, nedaleko od glavnog grada – Moskve i zauzima površinu od 43,3 hiljada kilometara kvadratnih.

OPŠTI PODACI

Administrativni centar: Penza (506,3 hiljada stanovnika)
Populacija: 1.356 hiljada stanovnika
Zvanični jezik: Ruski
Vremenska zona: +03:00(po moskovskom vremenu)
Klimatske prilike: Klima je umereno-kontinentalna, godišnja količina padavina se kreće od 550 do 650 mm
Reljef: Ravničarski kraj


Makroekonomski pokazatelji

Strukturu BDP-a čine: Mašinogradnja (34,2%), prehrambena industrija (33,3%), elektroenergetika (14,2%), drvna industrija (5,4%)
Udeo Penzenske oblasti u nacionalnom BDP-u: 29%
I mesto u Povolškom federalnom okrugu prema obimu investicija u mala preduzeća.
Nacionalni rejting: AA – (RUS), prognoza “Stabilan”
Investicioni rejting regiona: 3B1 – prvo mesto u nominaciji “Bezbedan region”


Investicioni potencijal

Pravu pogodnost za investitore predstavljaju određene poreske olakšice koje je uvela Uprava ove oblasti i to: porez na dobit u iznosu od 16% od ukupnog profita i porezi na imovinu i uvoz-izvoz u iznosu od 0%. Za potencijalne investitore predviđene su i ostale beneficije u vidu sufinansiranja sredstvima iz budžeta ove oblasti, izgradnja određenih delova infrastrukture, povoljni uslovi za podizanje kredita i uzimanje zajmova.

Aktivno vođenje investicione politike i privlačenje stranog kapitala predstavlja prioritet za ovu oblast.

S tim u vezi, na osnovu podataka o stopama rasta ostvarenih ulaganja, Penzenska oblast je jedna od najpopularnijih lokacija za privlačenje stranog kapitala.


Intelektualni potencijal

Kvalifikovani stručnjaci i visoki profesionalni i intelektualni potencijal radno aktivnog stanovništva čini stabilnu osnovu za unapređivanje privrede i razvoj inovacija. U Penzenskoj oblasti se nalaze 103 poslovna centra, 21 istraživački institut i 3 tehnoparka. Poseban akcenat se stavlja na razvoj visokih tehnologija i medicinskih nauka.

Kompanije, nosioci stranog kapitala, koje su prisutne na teritoriji Penzenske oblasti su: Trei Gmbh (Nemačka), Technocell Dekor Gmbh (Nemačka), Sucden (Francuska), Wartisila (Finska), RavAGroPro (Češka), Agsen (Turska) itd..


Privreda

Pored izuzetno plodnog zemljišta (68% obradivih površina je pod crnicom) i velikih prirodnih bogatstava, Penzenska oblast poseduje i izuzetno razvijenu industriju.

Najvažnije industrijske delatnosti i centri industrijske proizvodnje su:

 • Građevinska industrija (“Azija Cement”)
 • Hemijski kombinati (”Biosintez”, ”Biokor”)
 • Poljoprivreda (“Arbel”)
 • Industrija papira (“Majak”)
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda (“Damate”, “Čerkizovo”, “Ruskaja moločnaja kompanija”)
 • Razvojni centri i instituti za unapređivanje visokih tehnologija (”Radiozavod”, ”Rubin”, ”Sensor”, Naučni institut ”Kontrolpribor”, ”MedEng”, ”Krug-Soft”, ”CeSIS”, ”Kermet”, ”Peleng”, ”EnergoTrend”…)

Imajući u vidu neiscrpne izvore prirodnih resursa, stabilnu industrijsku proizvodnju i mnoštvo razvojno-obrazovnih centara, Penzenska oblast se smatra za jedno od najperspektivnijih područja, pogodnih za stvaranje uslova za uspešno poslovanje i pokretanje biznisa.

Opširniju informaciju o investicionim potencijalima Penzanske oblasti na engleskom jeziku možete pročitati ovde.

Aktuelni investicioni projekti Penzenske oblasti:

 1. Industrijski park „Otvelj“ – fabrički kompleks sa svim pripadajućim proizvodnim pogonima, skladištima i kancelarijskim prostorijama na površini od 137 ha sa kompletnom infrastrukturom. Pogodno za razvoj malog i srednjeg preduzetništva. Blizina aerodroma, regionalnih puteva i rečnih luka.
 2. Poljoprivredni kompleks na teritoriji grada Serdobsk je pogodan za: postavljanje plastenika i staklenika, izgradnju fabrike šećera, izgradnju farme rogate stoke i kokošaka, klanice, skladišta za povrće itd. Ovaj kompleks se prostire na površini od 418,8 ha i poseduje svu neophodnu infrastrukturu. Uprava grada Serdobska daje povlastice i olakšice investitorima koji su zainteresovani da započnu svoje poslovanje ovde.
 3. Rekonstrukcija aerodroma u Penzi
 4. Rekonstrukcija pristaništa na reci Suri
 5. Izgradnja fabrike za preradu kvarcnog peska. Pogodnost za investitore je blizina prirodnog nalazišta kvarcnog peska i blizina svih saobraćajnih čvorišta.
 6. Izgradnja logističkog kompleksa klase “A” – Zbog rastućih potreba tržišta Penzenske oblasti i okolnih regiona, neophodna je izgradnja logističkog kompleksa koji će služiti za skladištenje i distribuciju robe.
 7. Izgradnja plastenika za proizvodnju povrća
 8. Izgradnja fabrike za obradu drveta na teritoriji naselja Jursovski. Izuzetnu pogodnost predstavljaju šume koje se prostiru na teritoriji površine 69033 ha. Naselje Jursovski poseduje svu neophodnu infrastrukturu za funkcionisanje kako proizvodnje pomenute fabrike, tako i svakodnevnog života.
 9. Izgradnja fabrike za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda sa farmom kapaciteta 9500 grla. Regionalno tržište nije dovoljno snabdeveno mlekom i mlečnim proizvodima, te postoji realna potreba za fabrikom ovakvog tipa.

Detalje svih nabrojenih investicionih projekata možete pronaći u ovom dokumentu.

TIK RF

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Predstavnik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije D. A. Moskovkin

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija