Vrste sertifikata u sistemu GOST R

Ruska vlada je, sa namerom da zaštiti zdravlje i bezbednost potrošača, donela zakon koji propisuje obaveznu sertifikaciju pojedinih proizvoda i podrazumeva obavezno utvrđivanje usklađenosti proizvoda koji stupaju na rusko tržište sa propisanim standardima i normama. Ukoliko želite da svoju robu ili usluge plasirate na rusko tržište, za to vam je neophodan GOST R sertifikat, koji potvrđuje usklađenost sa standardima i tehničkim propisima Rusije i predstavlja preduslov za nesmetan prelaz granice i pristup na rusko tržište.

U okviru GOST R sitema postoji nekoliko vrsta sertifikata. U zavisnosti od samog proizvoda, postoje dve vrste sertifikacije, i to:

 1. Obavezna sertifikacija (odnosi se na proizvode za koje je zakonom obavezno sertifikovanje);
 2. Dobrovoljna sertifikacija (odnosi se na proizvode koji ne podležu obaveznoj sertifikaciji u skladu sa ruskim zakonom).

Obavezno utvrđivanje usklađenosti je neophodan uslov da bi proizvod (koji se nalazi na listi proizvoda za koje je zakonom obavezno sertifikovanje) mogao da se plasira na rusko tržište, i ono se obavlja u dva oblika:

 1. deklarisanje usklađenosti,
 2. obavezna sertifikacija.

Deklarisanje usklađenosti obuhvata dva procesa:

 • donošenje deklaracije usklađenosti,
 • registraciju deklaracije usklađenosti u sertifikacionoj kući.

Deklaraciju usklađenosti donosi proizvođač ili isporučilac robe na osnovu svojih dokaza, potvrđenih od strane nezavisne ekspertize, a zadatak sertifikacione kuće je samo da registruje deklaraciju.

Deklaracija usklađenosti je dokument, sastavljen u skladu sa određenim pravilima, kojim proizvođač potvrđuje da je čitav spektar njegovih proizvoda ili usluga usklađen sa uslovima predviđenim za obaveznu sertifikaciju datih proizvoda ili usluga.

Deklaraciju usklađenosti proizvođač (isporučilac) donosi na osnovu sledećih dokumenata:

 • protokoli kontrolnih ispitivanja proizvodnje, izvršenih od strane proizvođača ili kompetentnih laboratorija,
 • sertifikati usklađenosti ili protokoli ispitivanja sirovina, materijala, proizvoda,
 • dokumenti koje su za datu proizvodnju propisali federalni zakoni, a koje su izdali opunomoćeni organi (sanitarno-higijenske ocene, veterinarski sertifikati, itd),
 • sertifikati sistema kvaliteta ili proizvodnje,
 • drugi dokumenti koji direktno ili indirektno potvrđuju usklađenost proizvodnje sa propisanim uslovima.

Zahtev za Deklaraciju usklađenosti može podneti pravno lice ili fizičko lice – individualni preduzetnik, koje je, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, registrovano na njenoj teritoriji, bilo da je proizvođač ili prodavac, ili da je strani proizvođač koji sa proizvođačem ili prodavcem registrovanim na teritoriji RF posluje na osnovu ugovora koji predviđa obezbeđivanje usklađenosti njegovih proizvoda sa uslovima GOST i GOST R tehničkih standarda i snosi odgovornost ukoliko njegovi proizvodi nisu usklađeni sa uslovima normativne dokumentacije ili tehničkih standarda.

U sistemu GOST R Deklaracija usklađenosti se donosi na rok koji je odredio proizvođač, na osnovu planiranog perioda proizvodnje date robe ili pružanja konkretnih usluga.

Deklaracija usklađenosti, registrovana u registru, ima istu pravnu snagu kao i Sertifikat usklađenosti, nezavisno od šeme obaveznog utvrđivanja usklađenosti, i važi na čitavoj teritoriji RF. Propisno registrovana Deklaracija usklađenosti daje proizvođaču pravo da obeleži sopstvene proizvode znakom usklađenosti, na način koji je propisao Državni komitet RF za standardizaciju i metrologiju.

Sertifikat usklađenosti je dokument, sastavljen u skladu sa određenim pravilima, kojim sertifikaciona kuća, nezavisno od proizvođača i kupca, potvrđuje da proizvodnja odgovara zahtevima kvaliteta i sigurnosti koje su za datu proizvodnju propisali standardi i pravila Ruske Federacije, kao što su GOST, GOST R i drugi. Ovaj sertifikat potvrđuje, dakle, kvalitet isporučene robe i njenu usklađenost sa ugovorenim uslovima. Sadrži profil robe ili potvrđuje njenu usklađenost sa izvesnim standardima ili sa specifikacijama za naručenu isporuku.

Obaveznu sertifikaciju u sistemu GOST R vrši sertifikaciona kuća, na osnovu ugovora sa podnosiocem zahteva za sertifikaciju. Rok važenja sertifikata usklađenosti određuje sertifikaciona kuća, i on može biti od 1 do 3 godine.

 

Dobrovoljna sertifikacija može se primeniti na proizvode koji ne podležu obaveznoj sertifikaciji u skladu sa ruskim zakonom. Uvoznici ili izvoznici iniciraju dobrovoljnu sertifikaciju sa ciljem da formalno dokažu usklađenost svojih proizvoda sa važećim ruskim standardima i tehničkim normama. Drugim rečima, ova vrsta sertifikata predstavlja marketinški alat za pridobijanje ruskih korisnika.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija