Spoljni odnosi

Departman za spoljne odnose i rad sa poslovnim savetima je strukturna jedinica aparata Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije koja se bavi realizacijom spoljnih poslova TIK RF i operativno koordiniše poslovanje predstavništava TIK RF u inostranstvu.

Departman sarađuje sa državnim organima zakonodavne i izvršne vlasti, usaglašava aktivnosti sa resornim ministarstvima i uspostavlja kontakte sa drugim ruskim poslovnim udruženjima.
Međunarodno poslovanje TIK RF je usklađeno interesima ruske privrede.

Osnovni cilj međunarodne prakse TIK RF je rad na integraciji ruskog biznisa u sistem svetskih ekonomskih tokova.

Velika pažnja se poklanja pitanjima poboljšanja uslova za poslovanje u Rusiji, privlačenja investicija u privredu i podrške ruskom izvozu.
U tu svrhu se angažuje potencijal regionalnih Trgovinsko-industrijskih komora, koje su otvorene pod okriljem ruske Komore poslovnih saveta sa stranim zemljama, Komiteta TIK RF za različite segmente privrede i predstavništava TIK RF u inostranstvu.

TIK RF je članica Svetske organizacije trgovinskih komora, Udruženja privrednih komora evropskih zemalja i drugih kako međunarodnih, tako i regionalnih organizacija.

 

Kontakt:
Direktor deparmana
Vladimir Ivanovič Podalko
Tel: +7 (495) 6200334
Faks: +7 (495) 6200355
uvp@tpprf.ru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija