Obraćanje Ambasadora Rusije u Srbiji А.V. Čepurina

Poštovani prijatelji!

 

Sa Srbijom, jednom od vodećih balkanskih zemalja, povezuju nas vekovne tradicije bratskih naroda, što predstavlja čvrstu osnovu za dalje razvijanje naših odnosa u pozitivnom smeru.

U osnovi ovih odnosa leže principi ravnopravnosti, poštovanja i obostranog uvažavanja interesa, dok njihovu najvažniju komponentu čini ekonomska saradnja.

Ovde se prema objektivnim razlozima, koje su, pre svega, uslovile okolnosti na međunarodnom nivou, tokom prethodne dve godine beleži određen pad stope robne razmene. Ipak, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je u 2016. godini prisutna tendencija stabilnog rasta robne razmene između naših država.

Rusko-srpski zajednički projekti u oblastima kao što su energetika, saobraćaj, bankarstvo, poljoprivreda, građevinarstvo igraju važnu ulogu u privrednom i javnom životu Srbije, u dovoljnoj meri formirajući državni budžet, otvarajući nova perspektivna radna mesta i obezbeđujući građanima socijalnu sigurnost.

Već tradicionalni izlazak na svetlost dana Multimedijalnog biznis kataloga „Jugosovero“ u 2017. godini potvrđuje neprikosnovenost stepena interesovanja naših poslovnih krugova u negovanju ekonomskih odnosa. Trebalo bi da iskoristimo te značajne mogućnosti koje mogu pomoći privredama naših dveju država da se podignu na viši stepen, a našim građanima da žive mnogo bolje.

 

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji
Aleksandar V. Čepurin

» povratak na vrh strane