Obraćanje Ambasadora Rusije u Srbiji А.V. Čepurina

 

Poštovani prijatelji!

 

U spoljnotrgovinskoj politici Rusije Srbija zauzima značajno mesto i predstavlja našeg bitnog strateškog i ekonomskog partnera u balkanskom regionu. Duboke istorijske, kulturne i duhovne veze pridaju posebnu vrednost saradnji naše dve zemlje.

Da se primetiti da u savremenoj istoriji međunarodnih odnosa primer rusko-srpske saradnje ukazuje na to da pogonska snaga porasta kvalitativnih i kvantitativnih tendencija u učvršćivanju trgovinske i ekonomske saradnje između naših država leži u dugoročnim odnosima poslovnih partnera koji se baziraju na obostranom poverenju i zajedničkom napretku. To se pozitivno odražava kako na rast investicija ruskih kompanija u srpsku privredu, tako i na povećanje interesovanja srpskih kompanija ka ruskom tržištu. Očekujemo da će se u predstojećem periodu značajno proširiti poslovna saradnja i da će se poboljšati njen kvalitet.

U vezi sa tim, želeo bih da izrazim nadu da će ovogodišnje izdanje Multimedijalnog biznis kataloga „Jugosovero“ pomoći ruskim poslovnim krugovima da dopune i ažuriraju bazu podataka srpskih kompanija koje su zainteresovane za uspostavljanje kontakata i proširenje svoje delatnosti u pravcu ruskog tržišta.

 

 

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji
Aleksandar V. Čepurin

» povratak na vrh strane