SPORAZUMI

Zaključenim sporazumima do ovog momenta, stvoren je pravni okvir za dinamičan razvoj ukupnih bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Ruske Federacije. Ukupno je na snazi oko trideset bilateralnih sporazuma, protokola i drugih pravnih dokumenata.

Imajući u vidu potrebu za unapređenjem ugovorno-pravne regulative u smislu njene inovacije i prilagođavanja sa savremenim društveno-privrednim tokovima nastavlja se rad na usaglašavanju novih sporazuma kojim se dalje unapređuje instititucionalni okvir bilateralnih odnosa, kao što su međuvladini sporazumi o saradnji u oblasti drumskog saobraćaja,  vazdušnog saobraćaja, u oblasti turizma, u oblasti naučno-tehničke saradnje.

Izdvojili smo najznačajnije:

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SRBIJE I RUSIJE

Tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije

Pravilnik o određivanju zemlje porekla robe

Protokol između Vlade RS i Vlade RF o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe

Nov Protokol između Vlade RS i Vlade RF o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O USLOVIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVLJANA RUSKE FEDERACIJE

Tekst Sporazuma između Vlade RS i Vlade RF o uslovima uzajamnih putovanja državljana RS i RF

Provera zabrane ulaska u Rusku Federaciju

SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O STIMULISANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Tekst Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Tekst Zakona o potvrđivanju Ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija