Struktura

Rukovodeći organi TIK RF

Vrhovni rukovodeći organ Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije je Savet, koji se održava najmanje jednom u pet godina. Savet TIK RF bira članove Upravnog odbora, kao i predsednika Komore i Revizionu komisiju.
Upravni odbor TIK RF bira Predsedništvo Upravnog odbora TIK RF.
Upravim odborom TIK RF rukovodi predsednik Upravnog odbora koji zauzima funkciju predsednika Komore. Potpredsednici Komore prema svojoj službenoj dužnosti čine sastav Upravnog odbora.

 

Upravni odbor

Na čelu Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije nalazi se predsednik, koji je ujedno i predsednik Upravnog odbora TIK RF. Članovi Upravnog odbora su potpredsednici Komore. Spisak predsednika i potpredsednika TIK RF možete naći u daljem tekstu:

Predsednik:

Sergej Nikolajevič Katirin

Potpredsednici:

Dmitrij Nikolajevič Kuročkin
Georgij Georgijevič Petrov
Aleksandar Mihajlovič Ribakov
Vladimir Petrovič Straško
Vadim Vitaljevič Čubarov

 

Departmani

Unutrašnja struktura Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije je ustrojena po principu departmana koji pokrivaju različita polja delatnosti:
Departman za saradnju sa regionalnim komorama
Departman za rad sa uduženjima preduzetnika
Departman za podsticanje investicija i inovacija
Departman za preduzetništvo i usluge
Departman za pravne poslove
Centar arbitraže i posredništva
Departman za spoljne odnose i rad sa poslovnim savetima
Departman za saradnju sa ograncima i predstavništvima stranih pravnih lica
Departman za sajamsku, izložbenu i kongresnu delatnost
Centar za odnose sa javnošću i MAS-medijima
Departman za informaciono-komunikacione tehnologije
Departman za analitičku procenu
Departman za finansije
Knjigovodstvo
Departman za upravljanje poslovima
Kadrovska služba

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija