Organizaciona struktura

Rukovodeći organi

Vrhovni organ Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije je Kongres.

Kongrese TIK RF saziva Savet Komore najmanje jednom u pet godina.

Za rešavanje pitanja opšteg upravljanja, izvršavanje drugih funkcija i kontrolu delatnosti Komore, Kongres bira kolegijalni rukovodeći organ – Savet Komore na mandat od pet godina.

Upravni odbor TIK RF je kolegijalni izvršni organ Komore zadužen za kolegijalno razmatranje onih aktuelnih pitanja u vezi sa delatnošću TIK RF, koja prema Statutu TIK RF ne spadaju u nadležnost Kongresa, Saveta i Predsednika TIK RF.

Upravni odbor se bira na Kongresu Komore na predlog Predsednika TIK RF, i njegov mandat traje 5 godina.

Za rešavanje pitanja tekućeg upravljanja Komorom Kongres bira Predsednika Komore na mandat od pet godina.

Radi kontrole poštovanja Statuta TIK RF i sprovođenja odluka rukovodećih organa Komore u oblasti finansija i ekonomije, Kongres na mandat od 5 godina bira Revizionu komisiju. O broju njenih članova odlučuje Kongres i mogu je činiti lica koja nisu u Savetu i Upravnom odboru Komore.

Rukovodioci:

Predsednik Upravnog odbora, Predsednik TIK RF:
Sergej Nikolajevič Katirin

 

Potpredsednici TIK RF:

Jelena Nikolajevna Dibova

Dmitrij Nikolajevič Kuročkin

Vladimir Ivanovič Padalko

Maksim Albertovič Fatejev

Vadim Vitaljevič Čubarov

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija