Sistem standardizacije

Sistem standarda TIK RF predstavlja skup međusobno povezanih dokumenata koje primenjuju regionalne komore, rukovodeći organi i podstrukture centralnog aparata TIK RF, kao i preduzeća i udruženja koja ulaze u sastav TIK RF kako bi što potpunije i doslednije ispunjavali svoje zadatke u skladu sa Statutom.

Osnovni zadaci sistema standardizacije su:

  • Uspostavljanje razumevanja i konstruktivne saradnje između svih strana –učesnica u radu koji se odnose na detanost TIK RF ustanovljenu Statutom
  • Utvrđivanje optimalnih zahteva za funkcionisanje najvažnijih procesa različite vrste (usluga) koje pružaju trgovinsko-industrijske komore, kao i zahteva za postizanje rezultata u interesima naručilaca usluge i države u celosti
  • Usaglašavanje zahteva koji se odnose na sastav i formu podnošenja dokumentacije koja se odnosi na ekspertizu, kontrolu kvaliteta, kolilčinu i sastav robe
  • Formiranje normativne baze za edukaciju i pripremu zaposlenih za preduzetničku delatnost
  • Formiranje efikasnog sistema razmene i ažuriranja podataka (baze podataka i znanja) u cilju ekspeditivnog dostavljanja informacija, koji su neophodni za preduzetničko poslovanje članova TIK RF, kao i sistema obaveštavanja i informisanja populacije, privrednika, organe državne uprave o ciljevima, metodama i zadacima TIK RF
  • Poštovanje zakona Ruske Federacije zahvaljujući sredstvima i metodama standardizacije

Pravna osnova za uspostavljanje standardizacije je zakonodavstvo Ruske Federacije koje reguliše aktivnosti učesnika iz sfere preduzetništva, njihova prava, obaveze i odgovornosti u domenu kvaliteta proizvoda i pruženih usluga.

Sistem predviđa nacrt normativnih dokumenata TIK RF i usaglašavanje sa principima koje je prihvatio državni sistem za standardizaciju uz obezbeđivanje neophodne harmonizacije i usklađenosti sa međunarodnim standardima i standardima privrednog razvoja drugih zemalja.

Normativna dokumenta TIK RF blagovremeno podležu izmenama zastarelih odredbi i zahteva putem periodične revizije standarda i usaglašavanja sa savremenim dostignućima i korisnom iskustvu.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija