Podrška Vašoj firmi u fazi pregovora

TIK RF nudi širok spektar usluga u okviru podrške Vašoj firmi u fazi pregovora i kasnije, kao i u toku boravka predstavnika Vaše firme u Ruskoj Federaciji, a neke od njih su:

 • Informaciono-konsultantske usluge vezane za širok spektar pitanja obavljanja preduzetničke delatnosti u Ruskoj Federaciji.
 • Organizovanje i obavljanje pregovora u Ruskoj Federaciji.
 • Organizacija poslovnih sastanaka sa „ciljnom publikom“.
 • Pomoć u izradi sporazuma ili ugovora.
 • Pružanje konsultacija i informacija o karakteristikama trgovinskog zakonodavstva u Ruskoj Federaciji.
 • Obezbeđivanje vizne podrške za ulazak u Rusku Federaciju (uključujući mogućnost dobijanja višekratnih viza).
 • Pomoć u pronalaženju smeštaja u hotelima u Moskvi i drugim gradovima u Ruskoj Federaciji.
 • Najam automobila (uključujući i najam automobila sa vozačima).
 • Usluge vodiča-prevodilaca i prevod neophodnih materijala.
 • Podrška u obilascima ili učešćima klijenta na izložbeno-sajamskim manifestacijama u Ruskoj Federaciji.
 • Pomoć u osnivanju i registraciji kompanija u Ruskoj Federaciji, akreditacija predstavništava stranih kompanija pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije.
 • Preduzimanje mera za obezbeđivanje sigurnosti boravka klijenta u zemlji, kao i realizacija preduzetničke delatnosti.
 • Organizacija kulturnih i turističkih programa u Ruskoj Federaciji, uključujući ribolov, lov itd.
 • Druge usluge u dogovoru sa klijentom.
» povratak na vrh strane