Zakon o faktoringu

U okviru 54. informacionog biltena advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“ predstavljen je novi Zakon o faktoringu koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine.

Cilj zakona je da olakša poslovanje i ubrza novčane tokove, budući da neprestani razvoj ekonomije i finansijskih tržišta nameće potrebu za bržom naplatom potraživanja i višim stepenom likvidnosti privrede. Očekuje se da će najveću korist od faktoringa imati mala i srednja privredna društva koja, usled niske kreditne sposobnosti i neadekvatnih sredstava obezbeđenja, imaju problem da podignu bankarski kredit. Upravo iz tog razloga, ovim privrednim društvima će u factoring pružiti alternativno rešenje za dobijanje bankarskog kredita, budući da odluka faktora o kupovini potraživanja ne zavisi toliko od kreditne sposobnosti ustupioca (iako i to ima svoj značaj), već pre svega od kreditnog boniteta dužnika.

Usvajanjem ovog zakona, Narodna skupština Republike Srbije je po prvi put uredila status faktoringa, iako je on već postojao u poslovnoj praksi i počivao samo na ugovornoj osnovi i opštim odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu kupoprodaju potraživanja.

Detaljan prikaz Zakona o faktoringu možete pročitati ovde.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija