Zakon o prekršajima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013.) koji je stupio na snagu dana 02.08.2013. godine, a čiji je početak primene odložen do dana 01.03.2014. Mnogobrojna zakonska rešenja, koja propisuje Zakon o prekršajima, motivisana su težnjom zakonodavca da podigne na viši nivo opštu efikasnost i profesionalizam prilikom vođenja prekršajnog postupka, prevashodno u oblasti izricanja i sprovođenja prekršajnih sankcija, a sa posebnim akcentom na postupku naplate izrečenih novčanih kazni. Slična zakonska rešenja već godinama postoje u zakonodavnom sistemu mnogih evropskih zemalja, ali će konačnu ocenu njihove opravdanosti i svrsishodnosti u Republici Srbiji pokazati buduća sudska praksa.

U 55. Informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“ možete se detaljno informisati o pojedinostima novog Zakona.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija