Zakon o legalizaciji

Republika Srbija je donela novi „Zakon o legalizaciji objekata“, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 95/2013 (u daljem tekstu: Zakon), a koji ostavlja rok za pokretanje postupka do 30.1.2014. godine.

Legalizacija se definiše kao naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat ili deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, ili koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Zahtev za legalizaciju podnosi vlasnik bespravno izgrađenog objekta u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu, drugim rečima, rok za pokretanje postupka ističe 30.1.2014. godine. Bitna odredba zakona jeste da objekti, izgrađeni do dana stupanja na snagu Zakona, neće biti rušeni do kraja postupka legalizacije (pretpostavlja se da je u ovom slučaju podnet zahtev za legalizaciju).

Propisuje se da nadležni organ uvek jedan primerak rešenja, kojim je odlučeno o legalizaciji, dostavi građevinskoj inspekciji, koja najkasnije u roku od 3 radna dana donosi rešenje o rušenju. Svi postupci za legalizaciju započeti do 1. novembra 2013. godine po zahtevima koji su podneti do 11. marta 2010. godine, a nisu okončani do 1. novembra 2013, okončaće se po odredbama ovog Zakona. Treba obratiti posebnu pažnju da se svi zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 11. marta 2010. godine smatraju Zahtevima za legalizaciju.

Detalje novog „Zakona o legalizaciji“ možete pročitati u novom 58. Informacionom biltenu advokatske kancelarije „Tomić Stević Dulić“.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija