GEC 2014 – „Svetski kongres preduzetništva“

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 17. do 20. marta u Moskvi održati „Svetski kongres preduzetništva“ (Centralni sajamski kompleks „Manjež“).

U svojstvu organizatora ove manifestacije istupiće Uprava grada Moskve i Fondacija Evinga Mariona Kaufmana (SAD) uz svesrdnu podršku TIK Ruske Federacije. Domaćin kongresa će ove godine biti fondacija „Forum inovacija“.

Poslovni program kongresa predstavlja svojevrsnu sintezu krajnjeg cilja i nepresušnih izvora ideja za pospešivanje preduzetništva: stimulisanje učesnika na dostizanje sopstvenih ciljeva, otkrivanje ideja za koncipiranje i realizaciju novih projekata, podsticanje produktivnog načina razmišljanja.

U skladu sa zvaničnim rasporedom, svaki kongresni  dan biće posvećen posebnoj temi. U okviru dnevnog programa učesnicima će se pružiti jedinstvena mogućnost ne samo da razmatraju aktuelna pitanja iz oblasti osnivanja i razvoja malog i srednjeg preduzetništva (uloga države i finansijskih institucija, zaštita intelektualne svojine, edukacija preduzetnika, društveno preduzetništvo itd.) nego i da razmene mišljenja i iskustvo po pitanju negovanja i razvoja preduzetničkog načina poslovanja.

Praktični primeri i iskustva preduzetnika iz najperspektivnijih i brzo razvijajućih grana, među kojima su IT i digitalna tehnologija, građevinarstvo i infrastruktura, uslužne delatnosti, poljoprivredna i prehrambena industrija biće slikovito predstavljeni učesnicima i organizatorima ovog skupa.

Prezentaciju „Svetskog kongresa preduzetništva“ na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Detaljniju informaciju o kongresu možete naći na zvaničnom sajtu kongresa:
Fondacija „Forum inovacija“
www.gec2014.com
Tel: +7 (495) 6600668, +7 (800) 7000668
gec2014@forinnovations.org

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija