Nove izmene i dopune Zakona o stečaju

Nakon izmena i dopuna Zakona o stečaju iz avgusta 2014. godine, u Srbiji je ponovo u značajnoj meri izmenjena stečajnopravna regulativa novim izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koje su u primeni od 25. decembra 2017. godine.

Značajna novina u pogledu „preduzimanja radnji od izuzetnog značaja“ ogleda se u obavezi stečajnog upravnika da prilikom izdavanja u zakup imovine opterećene razlučnim/založnim pravom, pored saglasnosti odbora poverilaca sada mora pribaviti i saglasnost razlučnog/založnog poverioca koji učini verovatnim da svoje obezbeđeno potraživanje može namiriti iz imovine koja je predmet razlučnog prava.

Izmena kojom se takođe pogoduje uloga razlučnog poverioca odnosi se na strukturu odbora poverilaca, budući da taj organ sada mora imati i jednog predstavnika iz reda razlučnih poverilaca, kojeg biraju razlučni poverioci na prvom poverilačkom ročištu. Time je razlučnim poveriocima data mogućnost da aktivno učestvuju u donošenju odluka odbora poverilaca, što je značajno zbog činjenice da su interesi stečajnih i interesi razlučnih poverilaca neretko u suprotnosti.

U pogledu donošenja odluke o bankrotstvu na prvom poverilačkom ročištu novina je što je procenat glasova poverilaca potrebnih za donošenje odluke o bankrotstvu smanjen na 50% od ukupne vrednosti potraživanja svih poverilaca, umesto ranijih 70%.

Zakon detaljnije reguliše instituciju ovlašćenog stručnog lica – procenitelja, u smislu da to mora biti lice koje poseduje licencu za vršenje odgovarajuće vrste procena u skladu sa posebnim zakonom, a ukoliko poseban zakon ne postoji, to može biti i odgovarajući sudski veštak.

Deo zakonskih odredbi koje regulišu oblast zabrane izvršenja i namirenja nad imovinom stečajnog dužnika, je u potpunosti restilizovan i u izvesnoj meri izmenjen. Naročito je značajna izmena pravne posledice koja nastupa otvaranjem stečaja nad izvršnim dužnikom, a to je da sada dolazi do prekida izvršnog postupka, a ne do njegove obustave.

Postupak unovčenja imovine stečajnog dužnika pretrpeo je izmene u cilju povećanja efikasnosti postupka, ali i zaštite obezbeđenih poverilaca i uopšte svih učesnika u postupku.

Značajne su izmene i u pogledu prava razlučnih/založnih poverilaca u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, ili celokupne imovine stečajnog dužnika ili imovinske celine, jer razlučni/založni poverioci koji su imali razlučno/založno pravo na bilo kom delu imovine koji je obuhvaćen prodajom, imaju pravo prioriteta u deobi onog dela sredstava ostvarenih prodajom prema svom rangu prioriteta, a srazmerno učešću procenjene vrednosti imovine koja je predmet založnog/razlučnog prava u ukupnoj procenjenoj vrednosti predmeta prodaje.

Takođe, u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, ili celokupne imovine stečajnog dužnika ili imovinske celine, kada je ponuđena cena manja od 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik pod određenim uslovima mora pribaviti saglasnost odbora poverilaca i razlučnog/založnog poverioca.

Na kraju, u odredbama koje regulišu postupak reorganizacije pojednostavljena su pravila koja se tiču unapred pripremljenog plana reorganizacije, kako bi se izbegli česti problemi u tumačenju tih odredaba.

 

Izvor: Advokatska kancelarija „Tomić Sinđelić Groza“

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija