Šta se menja u procesu dodele podsticajnih sredstava?

Srbija već nekoliko godina beleži konstantan rast na listi Doing Business Svetske banke, te je za 2018. godinu napredovala 4 mesta u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 43 mestu globalne liste. Imajući u vidu najavljene reforme u privredi i elektronskom poslovanju, očekuje se da će se trend rasta na navedenoj listi nastaviti.

U tom smislu, 19.5.2018. godine stupila je na snagu nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 37/2018, dalje: Uredba) i ona sadrži nekoliko novosti u odnosu na prethodnu uredbu. Može se reći da se u suštinskim i materijalnim aspektima nova uredba naslanja na prošlogodišnju, ali i unosi određena pojašnjenja i preciziranja, kao i novine na koje ćemo skrenuti pažnju.

Najznačajnija novina jeste u podeli investicionih projekata i kriterijuma za analizu investicionih projekata u zavisnosti od broja lica, koja će biti zaposlena, odnosno da li će biti do 100 ili više od 100 novih radnih mesta.

Takođe, novina jeste da je ukinuto pravilo da se sredstva mogu dodeliti za projekte u sektoru ribarstva, a što je moglo po prethodnoj uredbi. Dalje, po novoj uredbi se sredstva mogu dodeliti za sektor razvoja softvera, ako je u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine. Mogu se dodeliti i za projekte usluga hotelskog smeštaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, na kojoj je utvrđeno područje banje (koji spisak je definisan Uredbom), čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 70 novih zaposlenih na neodređeno vreme (čl. 9 st.1 tač.4).

Ostatak vesti možete pročitati u poslednjem izdanju informacionog biltena advokatske kancelarije „Tomić Sinđelić Groza“.

 

Izvor: Advokatska kancelarija „Tomić Sinđelić Groza“

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija