KATIRIN: Naši glavni zadaci su podrška i popularizacija malog i srednjeg preduzetništva

Prema podacima Rosstata, udeo malog i srednjeg preduzetništva u bruto domaćem proizvodu Ruske Federacije je u 2017. godini iznosio 21,9%, što je izraženo u novčanoj vrednosti oko 20 biliona rubalja. U svom obraćanju Federalnoj skupštini u martu 2018. godine predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je izjavio da udeo malog i srednjeg preduzetništva u ekonomiji Rusije do sredine sledeće decenije treba da dostigne 40%. 

Kako postići da se on udvostruči? Da li poslovna klima u zemlji omogućava toliki rast? Na ova i druga pitanja u razgovoru sa dopisnikom „Segodnia.ru” odgovorio je predsednik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacija (TIK RF) Sergej Katirin

– U Sočiju je završen još jedan Ruski investicioni forum. Neke od glavnih tema su bile „Poslovna klima u Rusiji. Na putu ka rastu”, „Regionalna politika: Odgovor na izazove”. Šta je za Vas bilo najaktuelnije među ovim temama? 

– Teme foruma govore o izazovima i novim aktuelnim pitanjima. Zaista, naši preduzetnici se neprestano susreću sa izazovima – svetske ekonomske krize, sankcije, novi porezi i nameti – i odgovaraju na njih. I to što naša ekonomija beleži rast, iako on nije veliki, u značajnoj meri je zasluga upravo poslovnog sektora, koji je naučio da odgovara na te izazove, da se prilagođava novim ekonomskim uslovima, da pronalazi resurse za rast.

Najvažnija aktuelna ekonomska pitanja se odnose na pravce koji se umnogome podudaraju sa nacionalnim projektima, koje je u maju prošle godine inicirao predsednik Rusije Vladimir Putin. To su podrška malom i srednjem preduzetništvu i samostalnoj preduzetničkoj inicijativi, razvoj izvoza i digitalizacija. TIK RF sprovodi veliki broj inicijativa u ovim oblastima i spremna je da aktivno učestvuje u realizaciji nacionalnih projekata, čije detaljne programe vlada trenutno aktivno razvija, između ostalog i uz naše učešće.

Od 1. januara 2018. godine stopa PDV-a je povećana na 20%, a takođe je započet eksperiment sa oporezivanjem samozaposlenih. Kako vi ocenjujete ove novine? 

– Za objektivnu ocenu neophodno je da prođe vreme. Specijalni režimi koji se odnose na samozaposlene su uvedeni samo u Moskvi, Moskovskoj i Kaluškoj oblasti i Republici Tatarstan. Za samozaposlene koji pružaju usluge ili prodaju robu fizičkim licima, stopa poreza iznosi 4%, a za one koji pružaju usluge pravnim licima ili preduzetnicima 6%. Procedura za plaćanje poreza je pojednostavljena: potrebno je na mobilni telefon preuzeti aplikaciju Federalne poreske službe „Moj porez”.

Eksperiment će trajati do 31. decembra 2028. godine. Hajde da sačekamo makar do kraja godine. Mada se već sada može reći da prvi rezultati pokazuju pozitivnu dinamiku – prijavile su se hiljade samozaposlenih lica.

Kada je reč o povećanju PDV-a, prema podacima Rosstata, inflacija je u januaru iznosila oko 1% (naspram 0,3 u decembru). To je, nažalost, bilo očekivano. Opterećenje poslovnog sektora nastavlja da raste. On je prinuđen da smanjuje rizike mogućih gubitaka, da se prilagođava.

– U okviru ciklusa „Susreti na Iljinki” u TIK RF, 5. februara ste se sreli na Poslovnom doručku sa ministrom za ekonomski razvoj Maksimom Oreškinom i postavili ste mu pitanja koja brinu poslovne ljude. O čemu ste razgovarali?   

– Na primer, kako da efikasno realizujemo digitalni nacionalni projekat, ako je od 2019. godine ukinuta olakšica od 20% za uplate doprinosa za IT sektor i primenjuje se jedinstvena stopa od 30%? Ovakvo povećanje doprinosa za osiguranje od strane fonda za plaćanje rada će postati nepodnošljiv teret za IT kompanije koje spadaju u grupu malih preduzetnika. Između ostalog, ovo može da dovede do odlaska u sivu zonu, da izazove likvidaciju niza kompanija i usitnjavanje preduzeća radi smanjenja poreskog optrećenja.

Ne mogu se određenim eksperimentima preduzetnici izvoditi iz sive zone, a drugim merama vraćati nazad. Aktivnosti treba da budu jasne i sinhronizovane. Naš zajednički cilj je transparentno, konkurentno i pošteno poslovanje.

Prema podacima istraživanja „Globalni monitoring preduzetništva”, samo 5% ispitanika je izrazilo želju da započne sopstveni biznis. Rosstat je napomenuo da je udeo malog i srednjeg preduzetništva u BDP-u Ruske Federacije u 2017. godini iznosio 21,9%. U razvijenim zemljama ovaj pokazatelj dostiže 50-60%. Kako ćemo mi to postići? 

– Radom, radom i još jednom – radom. Preduzetništvu su potrebne podrška i popularizacija – to su naši glavni zadaci.

U svom obraćanju Federalnoj skupštini 1. marta 2018. godine, Vladimir Putin je definisao cilj: da doprinos malog i srednjeg preduzetništva ekonomiji Rusije treba da dostigne 40%.

Komiteti i saveti TIK RF su, u okviru realizacije ciljeva koje je predsednik izneo u svom obraćanju, sastavili i poslali Vladi RF predloge za pravce i mehanizme normativnog obezbeđenja, kojima bi se poboljšali uslovi za preduzetničku delatnost. Čitav niz predloga je obuhvaćen planom „Transformacija poslovne klime”, koji je pripremilo ministarstvo za ekonomski razvoj i koji je ušao u dokument „Glavni pravci rada Vlade RF za period do 2024. godine”.

Praktično ceo sistem TIK RF radi upravo na razvoju malog i srednjeg preduzetništva u Rusiji, ali to nije ozvaničeno. Nastavićemo da insistiramo da se u član 15. federalnog zakona o malom i srednjem preduzetništvu uključe odredbe koje potvrđuju da TIK RF ulazi u sistem podrške malom i srednjem biznisu. To će nam omogućiti da značajno proširimo svoje mogućnosti u ovoj oblasti.

Prema našem mišljenju, porast broja učesnika i upečatljivi predstavnici, koji se iz godine u godinu pojavljuju među preduzetnicima iz cele zemlje, svedoče o ogromnom potencijalu za razvoj našeg poslovnog sektora i ekonomije. I mi ćemo postaviti sebi cilj da aktivnije nastavimo da radimo u regionima i sa regionima, koji su činili i čine da Rusija bude bogata i samodovoljna. Prema tome, udvostručavanje malog i srednjeg preduzetništva je moguće.

– U TIK RF je treći put održana konferencija o brendiranju „Promocija regionalnih i robnih brendova malih gradova i naselja”. Da li je unutrašnjost Rusije spremna za realizaciju globalnih nacionalnih ciljeva?

– Sada se velika pažnja poklanja brendiranju regija. I u tome veliku ulogu imaju mali gradovi. Oni čine 71% svih gradova Rusije i u njima živi preko 16% stanovništva zemlje. Svi su već upoznati sa regionalnim problemima: od demografskih do investicionih. Problem razvoja regiona i promocije njihovih brendova se efikasno može rešiti jedino ukoliko se udruže poslovni sektor, organi vlasti i javna udruženja.

– Postoje li pozitivni primeri na ovom planu?

– Brend regije ili naseljenog mesta je u tesnoj vezi sa privrednom delatnošću i preduzetništvom. Kao odličan primer može da posluži grad Miškin. Pažljivo osmišljena strategija predstavljanja ovog grada kao tipične varoši ruske provincije, otvaranje više od dvadeset muzeja i izgradnja hotela dali su dobar rezultat: godišnje ovaj grad poseti više od 150.000 turista, dok u njemu živi samo 6.000 stanovnika.

Još jedan primer pametnog korišćenja istorijskih resursa, kao i saradnje vlasti i preduzetnika, jeste brend Abrau-Djurso. Danas je to najposećenija vinarija na svetu.

Postoji još jedan neverovatan i inspirativan primer. Mnogi ne znaju da u gradu Vjatskije Poljani u Kirovskoj oblasti postoji privatni muzej kapa naroda sveta „Kuća šešira”, koji posećuju turisti iz celog sveta, posebno iz Pariza.

U pitanju je, bez sumnje, neverovatno umeće promocije i izvoza svog proizvoda. Napominjem da poseban doprinos promociji regionalnih i robnih brendova daje sistem ruskih trgovinsko-industrijskih komora. U ovu delatnost su aktivno uključene regionalne i opštinske TIK.

Mi, naravno, želimo da, pored velikih kompanija koje imaju ozbiljne resurse, naša mala i srednja preduzeća, kao i manji gradovi, imaju mogućnost da se pozicioniraju i da privuku investicije, da privuku turiste, da stvaraju nove mogućnosti za razvoj. I svi zajedno moramo još mnogo i ozbiljno da radimo na zakonskim osnovama, kako bismo pomogli tim kompanijama i regijama.

Na njihovoj popularizaciji se mnogo radi i na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u Centralnom sajamskom kompleksu „Ekspocentar”, tokom trgovinsko-ekonomskih misija i regionalnih prezentacija.

– Kada već spominjemo izvoz i promociju. U Rusiji se izvozom bavi manje od 1% od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća. A u Evropi ovaj pokazatelj iznosi 5-7% i smatra se nedovoljnim. Kako se i čime danas može pomoći ruskom izvozniku početniku?  

– Odmah ću istaći značaj saradnje Trgovinsko-industrijske komore Rusije sa AD „Ruski eksportni centar” u oblasti realizacije nacionalnog projekta „Međunarodna saradnja i izvoz”.

Jedan od glavnih ciljeva ovog nacionalnog projekta je povećanje obima trgovine među državama-članicama Evroazijskog saveza 1,5 put, porast obima izvoza usluga do 100 milijardi dolara godišnje. Udeo izvoznika koji spadaju u mala i srednja preduzeća, uključujući samostalne preduzetnike, u ukupnom obimu nesirovinskog izvoza do 2024. godine treba da iznosi 10%.

Na inicijativu TIK RF u program nacionalnog projekta „Malo i srednje preduzetništvo i podrška samostalnoj preduzetničkoj inicijativi” uneta je odredba kojom se ovim grupama preduzetnika obezbeđuje podrška prilikom izvoza uz angažovanje lokalnih trgovinsko-industrijskih komora.  Prema toj odredbi, do 2021. godine u svim regionima Rusije treba da funkcionišu centri za podršku prilikom izvoza.

Naše lokalne TIK poseduju sve potrebne kompetencije za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, a isti je slučaj i sa organizacijama za pomoć u izvoznim poslovima. Nadam se da ćemo pomoću novih centara uspeti da aktiviramo procese izvoza malog i srednjeg biznisa.

Izvor: Сегодня.ру

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija