Nove mere u suzbijanju koronavirusa na radnom mestu

Usvojen je Pravilnik kojim se uvode nove obaveze za sve poslodavce i zaposlene, u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti i ostvarenja bezbednih uslova rada. Svi poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolest (dalje: „Plan preventivnih mera“).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti stupa na snagu 11.07.2020, („Službeni glasnik RS“ br. 94/20, dalje: „Pravilnik“) a primenjuje se na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

KOJE SU OBAVEZE POSLODAVACA?

Svi poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine  donesu Plan preventivnih mera, koji predstavlja sastavni deo akta o proceni rizika u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Plan preventivnih mera obavezno sadrži:

  • preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
  • zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
  • mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Preventivne mere obuhvataju niz radnji i aktivnosti koje je poslodavac dužan da preduzme, a podrazumevaju kako izdavanje pisanih instrukcija i uputstava za poštovanje mera, obezbeđenje dodatnih higijenskih mera u poslovnim prostorijama ali i pitanja organizacije rada kroz preraspodelu radnog vremena i uvođenje smenskog rada sa manjim brojem zaposlenih.

U skladu sa Pravilnikom, kontrolu nad primenom propisanih mera vršiće lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Osim toga, Pravilnik propisuje i obaveze zaposlenih u pogledu sprečavanja širenja zarazne bolesti. Svi zaposleni su obavezni da se  pridržavaju propisanih preventivnih mera na radnom mestu, ali i da poslodavca odmah obaveste ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice.

U slučaju da poslodavci ne donesu predviđeni Plan preventivnih mera u propisanom roku, poslodavcima-pravnim licima se može izreći prekršajna kazna u rasponu od 800.000-1.000.000 dinara u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon.).

 

Izvor: Advokatska kancelarija Tomić Sinđelić Groza

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija