Prvog jula počela primena novog Zakona o javnim nabavkama

Donošenjem novog Zakona o javnim nabavkama, Republika Srbija je nastavila da usklađuje domaće propise u ovoj oblasti sa direktivama Evropske unije.

Osnovni cilj novog Zakona o javnim nabavkama jeste da se poveća efikasnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki, time što se, sa jedne strane, smanjuje administrativno opterećenje i troškovi učešća u postupcima (što je naročito važno za mala i srednja preduzeća), a sa druge strane, poveća transparentnost i efikasnost u sprovođenju javnih nabavki uvođenjem novog – značajno unapređenog i multifunkcionalnog – Portala javnih nabavki.

 U nastavku ćemo ukazati na pojedina rešenja novog Zakona, koja smo smatrali posebno interesantnim iz perspektive ponuđača, napominjemo da, usled obimnosti, nije moguće prikazati sve novine na ovom mestu, pa ni ukazati u potpunosti na sve aspekte tema koja su obrađena u ovom Newsletteru.

PRAGOVI ZA PRIMENU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Pragovi za primenu Zakona su promenjeni i povećani (prethodni prag je bio 500,000 dinara), konkretno – naručioci nisu dužni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama na nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1,000,000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3,000,000 dinara.

Naravno, u sprovođenju nabavki koje su ispod propisanog praga primene, naručioci su dužni da poštuju opšta načela Zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke, kao i da sprovođenje ovih nabavki urede internim aktom.

Takođe, Zakon o javnim nabavkama sada poznaje i kategoriju ’’evropskih pragova’’, a zapravo je reč o vrednostima pragova koje objavljuje Evropska komisija u Službenom glasniku Evropske unije. Naravno, objavljeni evropski pragovi nemaju neposrednu primenu u Srbiji, već će naše Ministarstvo finansija periodično objavljivati dinarske vrednosti ovih pragova na svojom internet stranici i u Službenom glasniku Republike Srbije.

Informacioni bilten advokatske kancelarije „Tomić Sinđelić Groza“ možete preuzeti ovde.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija