Novine u postupku zaštite prava ponuđača u postupcima javnih nabavki

Novi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19), čija puna primena počinje 01.07.2020. godine nudi niz novina u pogledu sprovođenja postupaka javnih nabavki, a neke od značajnijih odnose se i na postupak zaštite prava ponuđača.

Sam postupak zaštite prava definiše se kao postupak pravne zaštite povodom postupka javne nabavke, postupka za dodelu ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatna partnerstva i koncesije, kao i u drugim slučajevima.

AKTIVNA LEGITIMACIJA

 Za razliku od prethodnog zakona, Zakon o javnim nabavkama iz 2019. godine (dalje: novi Zakon o javnim nabavkama) šire definiše pojam aktivne legitimacije u tom smislu da aktivnu legitimaciju u postupku imaju lica koja imaju interes za dodelu određenog ugovora ne samo u konkretnom postupku javne nabavke (što predviđa prethodni Zakon o javnim nabavkama iz 2012. godine), već i u novom postupku. Sledstveno tome, pojam aktivne legitimacije se više ne vezuje za konkretan postupak javne nabavke, već za ugovor o javnoj nabavci. Dakle, podnosilac zahteva može biti privredni subjekt, odnosno ponuđač koji:

  • ima ili je imao interes za dodelu određenog ugovora, odnosno okvirnog sporazuma;
  • ukazuje da je usled postupanja naručioca, koje je protivno odredbama zakona, oštećen ili da bi šteta mogla nastati usled dodele ugovora ili okvirnog sporazuma, protivno odredbama zakona.

Informacioni bilten advokatske kancelarije „Tomić Sinđelić Groza“ možete preuzeti ovde.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija