Eksperti TIK RF o pravnom statusu stranih državljana na teritoriji Ruske Federacije u uslovima pandemije

Trenutno su sve aktuelnija pitanja u vezi sa boravkom i radom stranih državljana u Rusiji tokom širenja infekcije izazvane novim korona virusom. Prema mišljenju člana ekspertskog saveta, rukovodioca analitičkog centra Saveza eksperata i konsultanata u sferi radne migracije „Međunarodna alijansa „Radna migracija“ (MARM), eksperta potkomiteta za pitanja radne migracije Komiteta TIK RF za pitanja ekonomske integracije i spoljnoekonomske delatnosti Jevgenija Volodina, strani državljani ne razumeju uvek svu kompleksnost i sve specifičnosti odredbi zakona o migracijama u uslovima primene ograničenja koje je Vlada Rusije uvela zbog pandemije korona virusa.

Specifičnosti boravka stranaca na teritoriji Rusije su trenutno regulisani, pre svega, Ukazom predsednika Ruske Federacija od 18.04.2020. br. 274 „O privremenim merama za regulisanje pravnog statusa stranih državljana i lica bez državljanstva u Ruskoj Federaciji zbog rizika od daljeg širenja infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19)“.

U skladu sa gore navedenim Ukazom, u slučaju da stranim državljanima koji se nalaze na teritoriji Ruske Federacije u periodu od 15. marta do 15. septembra 2020. godine ističe rok važenja prijave boravka, prijave prebivališta, vize, dozvole za privremeni boravak ili boravišne dozvole u Ruskoj Federaciji, taj rok će biti produžen za 185 kalendarskih dana od dana prestanka važenja odgovarajućeg dokumenta.

Međutim, oslabljene mere predviđene Ukazom se ne odnose na obaveze stranih državljana da budu prijavljeni na mestu boravka. Prema tome, strani državljani koji su došli u Rusku Federaciju pre i posle „zatvaranja granica“, treba u zakonski propisanom roku da budu prijavljeni na mestu boravka. Ista obaveza važi i za strance u slučaju promene mesta boravka (preseljenja na novo mesto faktičkog boravka na teritoriji Ruske Federacije), ukoliko je do te promene došlo posle 15. marta.

Odsustvo dokumenata koja potvrđuju prijavu stranog državljanina na mestu boravka („registracije“) MUP Rusije će smatrati administrativnim prekršajem.

Potrebno je zasebno istaći da će vize stranih državljana čiji rok ističe u periodu od 15. marta do 15. septembra 2020. goditi biti važeće tokom 185 dana od datuma završetka njihovog važenja koji je naveden na vizi, između ostalog i za izlazak iz Ruske Federacije bez potrebe vađenja tranzitne vize sa kodom „TR1“. Isti princip važi i za rok privremenog boravka stranih državljana koji su u Rusku Federaciju ušli u skladu sa međunarodnim ugovorima Ruske Federacije o kratkoročnim bezviznim putovanjima za pojedine kategorije državljana.

Pri tome produženje viza za strane državljane koji se nalaze na teritoriji Ruske federacije, a kojima rok važenja ističe u periodu od 15. marta do 15. septembra 2020. godine, ukoliko postoje zakonske osnove za njihov produžetak, trenutno obavljaju nadležne jedinice MUP-a za pitanja migracije u normalnom režimu. Obrazac zahteva za vizu treba predati u migracionom odeljenju najkasnije 20 dana pre isteka roka važenja prethodno dobijene vize.

Takođe je važno imati u vidu da se olakšani postupak za angažovanje stranih radnika, koji je bio predviđen Ukazom i koji je važio u periodu od 15. marta do 15. juna, više ne primenjuje. Trenutno su strani državljani za potrebe zapošljavanja u Ruskoj Federaciji u obavezi da u svakom slučaju pridobiju dozvole predviđene zakonom.

Dozvole za zapošljavanje, koje su prethodno izdate stranim državljanima koji se nalaze na teritoriji Ruske Federacije, potrebno je produžiti na uobičajen način ukoliko postoje osnovi za njihovo produžavanje i ukoliko se ispoštuje rok za podnošenje odgovarajućih zahteva.

Važno je istaći da je trenutno mogućnost pozivanja stranih državljana u poslovne i radne svrhe ruskim kompanijama i dalje ograničena.

Odlukom Vlade Rusije od 16.03.2020. god. br 635-r „O privremenom ograničenju ulaska u Rusku Federaciju stranih državljana i lica bez državljanstva i privremenom prekidu izdavanja viza i poziva“ predviđa se pravo ulaska na teritoriju Rusije stranih državljana koji učestvuju u instalaciji i tehničkom održavanju opreme strane proizvodnje ili lica koja se zapošljavaju kao visokokvalifikovani stručnjaci i koja se nalaze na spisku poslatom FSB-u Rusije i MUP-u Rusije od strane nadležnog federalnog organa izvršne vlasti.

U slučaju da zainteresovani predstavnici poslovne zajednice imaju potrebu da zadaju konkretna praktična pitanja iz oblasti radne migracije, ovakva mogućnost je predviđena na zajedničkom Informativno-konsultativnom resursu MARM i TIK RF „Radna migracija tokom pandemije i nakon nje“ na linku http://ialm.ru/tm2020/tmvo/.

 

Izvor: https://video.tpprf.ru/novosti/news/6172/

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF V.A. GRIŠINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF V.A. Grišina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija