VIII kongres TIK RIF: sumiranje rezultata, definisanje prioritetnih delatnosti

U formatu video-konferencije 26. februara 2021. održan je VIII Kongres TIK RF.

Na njemu su učestvovali delegati iz trgovinsko-industrijskih komora Rusije, komercijalnih organizacija, saveza, asocijacija i drugih udruženja privrednika – članova TIK RF, kao i predstavnici Federalne skupštine RF, izvršne vlasti, nevladinih organizacija.

Na kongresu su sumirani rezultati rada sistema TIK RF tokom godina koje su prošle od poslednjeg Kongresa (održanog u martu 2016. godine), a takođe su definisane glavne sfere delatnosti za period od 2021. do 2025. godine i izabrana su upravna tela TIK RF.

Izveštaj o aktivnostima Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije nakon VII Kongresa predstavio je Predsednik TIK RF Sergej Katirin. On je detaljno analizirao rad TIK RF u periodu od 2016. do 2020. godine. Među temama, obrađenim u izveštaju, našle su se sledeće: razvoj sistema TIK, pre svega u regionima, zakonodavni rad, predstavništva TIK u različitim javnim institucijama pri različitim ministarstvima i resorima Rusije, međunarodne aktivnosti i razvoj sajamske i konferencijske delatnosti.

Velika pažnja je takođe posvećena radu komiteta i saveta TIK RF. Delegati Kongresa su predstavili detaljne informacije o investicionoj delatnosti TIK RF, o radu različitih platformi koje je TIK RF organizovala ili podržala (na primer, „Platforma za rad sa pitanjima privrednika „ZABIZNES.RF“) i o projektima (pre svega „Barometar korupcije“). Govorilo se i o razvoju arbitražnih organa pri TIK RF.  Sergej Katirin je istakao da su oni s pravom stekli autoritet ne samo u Rusiji, već u čitavom svetu. Tokom predstavljanja izveštaja prikazana je analiza rada sistema TIK tokom složenog perioda pandemije i formulisani su zadaci za prevazilaženje njenih posledica po ekonomiju.

Delegati su imali priliku da poslušaju i izveštaje Mandatne komisije i Revizione komisije.

U okviru dnevnog reda su razmotreni i usvojeni nova redakcija Statuta TIK RF i niz dokumenata kojima se propisuje interno funkcionisanje sistema TIK u Rusiji.

Delegati Kongresa su usvojili Prioritetne pravce delatnosti Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije za period od 2021. do 2025. godine.

U ovom period njen rad će, oslanjajući se na aktuelne zahteve i potrebe privredne zajednice, biti usmeren na dostizanje ciljeva, definisanih Ukazom Predsednika RF od 21. jula 2020. godine „O nacionalnim ciljevima razvoja Ruske Federacije u periodu do 2030. godine“, kao i na ostvarivanje zadataka i funkcija, definisanih federalnim zakonom o trgovinsko-industrijskim komorama i Statutom TIK RF.

Osnovni pravci delatnosti za period 2021-2025. god. su:

✔ povećanje efikasnosti međusobne saradnje trgovinsko-industrijskih komora i podružnica; diverzifikacija usluga koje komore pružaju;

✔ unapređenje zakona i prakse sprovođenja zakona u vezi sa pojednostavljivanjem poslovanja i smanjenjem administrativnih prepreka. Razvoj i popularizacija arbitraže i medijacije;

✔ unapređenje investicione klime;

✔ razvoj međunarodne saradnje;

✔ priprema kadrova i razvoj sistema stručne kvalifikacije;

✔ povećanje uloge TIK RK u informacionom prostoru.

Detaljno su prorađeni odgovarajući planovi za realizaciju svake od spomenutih sfera delatnosti.

U zaključnom delu rada Kongresa održano je glasanje za upravna tela TIK RF.

Delegati Kongresa su za predsednika TIK RF reizabrali Sergeja Nikolajeviča Katirina.

Kongres je odobrio novi sastav Saveta TIK RF i Upravnog odbora TIK RF.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija