Predsednik TIK RF u sastavu Ekonomskog saveta pri Predsedništvu Ruske Federacije

Vladimir Putin potpisao je Uredbu „O Ekonomskom savetu pri Predsedništvu Ruske Federacije“. Savet je konsultativni organ Predsednika RF i ima za cilj pripremu predloga osnovnih pravaca socijalno-ekonomske politike RF, određivanje strategije i taktike realizacije te politike, kao i mehanizama koji će obezbediti konstantan razvoj i tehnološko obnavljanje ekonomije. Statut i sastav Saveta određuje Predsednik RF, koji je ujedno i Predsednik Saveta. U cilju realizacije svoje delatnosti, Savet osniva radne grupe, prema sledećim smernicama: makroekonomska i finansijska politika, industrijska i infrastrukturna politika, socijalna politika i razvoj ljudskog potencijala, regionalni aspekti socijalno-ekonomske politike, razvoj međunarodne ekonomske integracije, nacionalna preduzetnička inicijativa, a takođe može osnivati radne grupe i podgrupe prema drugim oblastima svoje delatnosti. Savet zaseda najmanje jednom u tri meseca, a neki od njegovih osnovnih zadataka su: ekspertsko-analitička i informaciona podrška radu Predsednika RF u oblasti socijalno-ekonomske politike RF, a samim tim i makroekonomskog stanja; priprema predloga osnovnih pravaca socijalno-ekonomske politike RF, određivanje pravaca, metoda i mehanizama socijalno-ekonomskog razvoja; analiza rezultata socijalno-ekonomskog razvoja RF, sektora i grana industrije, otkrivanje problema koji sprečavaju razvoj i tehnološku obnovu; otkrivanje sistemskih socijalno-ekonomskih rizika i stvaranje mehanizama upravljanja njima, kako bi se oni smanjili ili kako bi se ublažila njihova dejstva; sprovođenje kompleksne ekspertize nacrta zakonodavnih ili drugih normativnih pravnih akata RF koji se tiču socijalno-ekonomske politike RF; praćenje rezultata najznačajnijih socijalno-ekonomskih reformi; obezbeđenje realizacije projekata nacionalne preduzetničke inicijative, koji za cilj imaju poboljšanje investicione klime u RF, itd.


Pored Vladimira Putina – Predsednika RF, Andreja Belousova – Ministra ekonomskog razvoja RF i drugih istaknutih predstavnika federalnih organa državne vlasti, organa vlasti federalnih subjekata RF i brojnih društvenih, naučnih i drugih institucija, u sastavu Ekonomskog saveta se nalazi i Sergej Katirin, Predsednik Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije.

Izvor: Foto-press služba Predsednika Rusije

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija