Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

50. informacioni bilten advokatske kancelarije TOMIĆ STEVIĆ DULIĆ bavi se temom novog „Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama“, koji je stupio na snagu 25.12.2012. godine a njegova primena počinje 31.03.2013.

Novi Zakon predviđa da se „ugovorom između privrednih subjekata ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana“, dok u slučajevima kada se ugovor zaključuje između javnog sektora i privrednih subjekata, rok za izmirivanje novčanih obaveza ne može biti duži od 45 dana, kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik.

Detaljniju informaciju o procesu primene novog zakona možete pročitati ovde

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija